Aanpassen namespace voor Documentcreatieservices

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Aanpassen namespace voor Documentcreatieservices

Op dit moment is het gebruik van namespaces binnen de koppelvlakken niet consequent. Zo gebruiken de Zaak- Documentservices de StUF ZKN namespace en heeft Documentcreatieservices een eigen namespace. Ook zijn er verschillen in de waarden van de namespaces waar soms nog verwezen wordt naar andere organisaties.

Daarom is voorgesteld om in release 1.1   het koppelvlak DCR in een nieuwe namespace te gebruiken die qua structuur overeenkomt met de namespaces zoals die in de overige koppelvlakken gebruikt zullen worden. In deze nieuwe namespace komt ook de versie van het koppelvlak duidelijk naar voren.

In het concept schema's van release 1.1 wordt de volgende namespace gebruikt: http://www.stufstandaarden.nl/koppelvlak/dcr0110

 

 


 

Roel de Bruin

Ik heb begrepen dat de schema's in release 1.1 verder niet wijzigen. Het zou dan jammer zijn als we de software moeten aanpassen omdat alleen de namespace is gewijzigd. Daarom stel ik voor deze namespace wijziging pas door te voeren in een versie waarin de schema's ook inhoudelijk worden aangepast.