Advies gevraagd: Bij creatie geschikt maken voor actieve openbaarmaking

4 reacties / 0 nieuw
Εelcο Ηοtting
Advies gevraagd: Bij creatie geschikt maken voor actieve openbaarmaking

Bij het publiceren van documenten als gevolg van bijv. een Wob-verzoek is het vaak nodig delen van documenten te censureren. Veel documenten zijn weliswaar relevant en zouden openbaar moeten zijn, maar bevatten tevens bijv. persoonsgegevens welke om redenen van privacy niet gepubliceerd worden.

Uitgaande van een 'openbaar tenzij' principe zou het mooi zijn reeds bij het opzetten van een proces keuzes te kunnen maken over wat wel/niet gepubliceerd (of: toegankelijk gemaakt) kan worden. 

Een idee wat ik daarbij heb is het vooraf in het sjabloon opnemen welke delen gecensureerd moeten worden in geval van openbaarmaking. Geen idee of dit een oorspronkelijk idee is en of het wenselijk is vanuit oogpunt Informatiebeheer. Technisch lijkt het mij in ieder geval mogelijk. Daarom graag uw opinie / advies mbt het volgende:

  • Markeer in elk sjabloon delen die in geval van publicatie 'zwart' gemaakt moeten worden. Zal vaak persoonsgegevens betreffen.
  • Genereer het document tweemaal: Eenmaal in het geheel, eenmaal 'gecensureerd'. (in geval van ondertekening: Na de ondertekening censureren)
  • Sla het document tweemaal op in DMS, eenmaal het origineel, eenmaal de variant die geschikt is voor publicatie.

Allicht valt hier zeer veel meer bij te bedenken (bijv. meta-gegevens over reden van censureren om bij document te publiceren). 

Is dit een levensvatbaar idee?

 

 

Michiel Verhoef

Van deze vraag is een melding gemaakt onder nummer 430591

De vraag is tevens opgenomen in de agenda voor de komende teleconferentie van de werkgroep Documentcreatieservices op 28 mei 2015.  De resultaten worden vanzelfsprekend op dit forum geplaatst maar ook eerdere reacties zijn natuurlijk welkom.

Johannes Battjes

Liefst vanuit DcV alleen een vlaggetje meesturen in het documentcreatieverzoek-bericht "maak ook publiceerbare versie" of iets dergelijks. De DcA moet dan weten dat hij alle NAW's moet weghalen.

Ook DcV moet deze versie kunnen ontvangen (niet alleen DMS).

Michiel Verhoef

Wat is dan de gewenste functionaliteit van het vlaggetje? Bij de formulering "Maak ook publiceerbare versie" verwacht ik dat ik twee versies van het document terug krijg: een volledige en een publiceerbare versie.

In de huidige standaard kan dat niet: er komt slechts één leverDocumentCreatieResultaat (synchroon) of verstrekDocumentCreatieResultaat (asynchroon) bericht terug en dat kan slechts één document bevatten. Aanpassing van de services betekent dan dat deze niet meer compatible zijn met de huidige versie.

Omdat er door de DCA slechts 1 document geleverd kan worden kan dan niet net zo makkelijk door de DCV ofwel een volledig sjabloon of een sjabloon voor een publiceerbaar document gekozen worden? De afhandeling van het vinkje wordt dan in de DCV gedaan in plaats van in de DCA.

Een andere optie is een sjabloon zo inrichten dat het document dubbel voorkomt in het retourbericht. en door de DCA in twee delen opgeknipt wordt. Maar het is denk ik net zo gemakkelijk om twee maal een document te laten genereren, analoog aan wat besloten is voor het genereren van meerdere documenten in één job.