Bijvoegen van ‘standaard documenten’ bij een gecreëerd document van een bepaald type/soort

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Bijvoegen van ‘standaard documenten’ bij een gecreëerd document van een bepaald type/soort

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.
Het item in dit topic is het volgende punt: Het bijvoegen van ‘standaard documenten’ (bijvoorbeeld een routebeschrijving) als standaard bijlage bij een gecreëerd document van een bepaald type/soort. 

Beeld KING: Dit zou via een extensie toegevoegd kunnen worden, afhankelijk van de manier waarop het moet gaan werken. Wij horen graag van u allen het mogelijk belang en beelden van mogelijke werkwijzen rondom dit punt, zodat we gezamenlijk de mogelijkheden kunnen bepalen. Item staat op de lijst als [DCR-7].

Johannes Battjes

Deze wens is bij mij niet bekend vanuit onze klanten. Waarom kan dit trouwens niet in de DcA ingericht worden?

Michiel Verhoef

Tijdens de bijeenkomst op 11 november 2014 is besloten de volgende functionele beperking op te nemen: Roxit: binnen zaak- en documentservices is dit niet beschreven. Voorlopig kan het alleen door document als 1 geheel op te maken. DCV kan ook meerdere documenten relateren en zo een samengesteld document samenstellen. Als we het goed willen oppakken, moeten we eigenlijk samengestelde documenten gaan ondersteunen, niet alleen in documentcreatieservices maar ook in de zaak- en documentservices.