Fout aan DCA-zijde asynchroon naar DCV

5 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Fout aan DCA-zijde asynchroon naar DCV

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.
Het item in dit topic is het volgende punt: Het verwerken van een fout aan DCA-zijde die ‘asynchroon’ aangeboden wordt aan de DCV. Doordat er nu gewerkt wordt met SOAP foutberichten, is dat nu niet mogelijk. Deze functionaliteit vereist een 'fout-aflevering-operatie' aan de DCV-zijde.

Beeld KING: Deze functionaliteit heeft alleen maar nut als het onderdeel wordt van de basisfunctionaliteit. Zolang er geen concrete aanleidingen uit de markt voor zijn, stellen we voor om dit item aan te houden tot de concrete behoefte ontstaat. Natuurlijk vernemen we graag uw standpunten. Item staat op de lijst als [DCR-4].

Wouter Wigman

Deze behoefte is heel concreet: indien er een asynchrone workflow is, dus geen directe response met document, kan er wat foutgaan. De enige manier om dit door te geven is door een asynchroon 'fout bericht' terug te geven. Dit is nu soort-van-wel mogelijk door in het verstrekDocumentcreatieResultaatDi01-bericht, het element 'creatieJobStatus' de waarde 'fout' te laten hebben, maar er zijn geen verdere details over de fout te specificeren in het bericht. Dit laatste: specificeren van fout gegevens in een asynchroon resultaat-bericht zouden we graag wel als toegevoegde functionaliteit zien. De gebruiker kan dus de reden van de fout nu niet getoond worden in de DcV. Wel kan op de bestaande manier een fout gekoppeld worden met de jobId. We zien geen voordeel in het versturen van een apart Fo0x-bericht.

Christian Peeters

Ik denk dat de functionaliteit gewenst is, maar ik verwacht dat we voorlopig er wel rondom heen kunnen werken. Documenten die Async worden gegenereerd, kunnen een tijd op zich laten wachten. Dit zullen senario's zijn waarbij de eindgebruiker niet zit te wachten op het gegenereerd document. Een "oplossing" bieden voor de fout is dus onwaarschijnlijk en ik verwacht dat het dus hoofdzakelijk met logging te maken zal hebben. Nu zal de DcA ook loggen en zo is de fout dan toch weer te achterhalen. Maar in de volgende versie van de specificatie zeker proberen op te nemen.

Edwin Geerling

Wat ons (xential) betreft wordt dit punt zeker meegenomen in de volgende versie van de specificatie.

Michiel Verhoef

Tijdens de bijeenkomst van 11 november 2014 is dit besproken en het voorstel staat hier beschreven. Eventuele op- of aanmerkingen graag in die discussie plaatsen.