Incorrecte waarden voor < plek > in foutberichten

1 bericht / 0 nieuw
Anoniem
Incorrecte waarden voor < plek > in foutberichten

In hoofdstuk 7 van de specificatie ('Foutafhandeling') beschrijven we de waardes voor  als DCA of DCV. De StUF standaard is echter helder over de toegestane waarden en dit is conform wat Christian Peters (van iWriter) in de schema’s geconstateerd had. ik pas de specificatie van Documentcreatie aan om met ‘server’/’client’ te werken als toegestane waarden voor  in de foutberichten. In de tabel van hoofdstuk 7 is is overal DCA door ‘server’ vervangen en DCV door ‘client’, met als toelichtende tekst:

Binnen deze specificatie worden de volgende foutsituaties onderkend als uitbreiding op de standaard fouten, die StUF onderscheidt (DCA is hierin ‘server’ en DCV is hierin ‘client’ indien het gaat om een interactie waarin de DCA serviceprovider is. Het omgekeerde geldt als de DCV serviceprovider is – dit is mogelijk bij DCr000 en DCr001):

Dit zal bij de eerstvolgende versie als zodanig worden gepubliceerd (item geregistreerd als DCR-14).