Inhoud Release 1.1

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Inhoud Release 1.1

Tijdens de afgelopen bijeenkomst is besloten dat de nieuwe release een zogenaamde werkversie zal worden. Dit betekent dat per werkgroepbijeenkomst een aantal RFC's besproken en indien gewenst aan de release in ontwikkeling toegewezen zal worden. Hierdoor hebben leveranciers en gemeenten beter inzicht in de inhoud van de komende release.

De volgende punten zijn afgelopen bijeenkomst vastgesteld om opgenomen te worden in de release 1.1 (2016):

  1. Alle RFC’s die voortkomen uit ijkmomenten (nodig om in lijn te blijven met RGBZ 2.0 en StUF ZKN 3.20)
  2. Eigen namespace voor koppelvlak.
  3. Autorisatie/authenticatie: Verdere aanscherping van de te gebruiken autorisatie en authenticatie protocollen zoals beschreven in de StUF protocolbindingen.
  4. Opnemen gebruikersinteractieURL in bericht leverDocumentcreatieResultaatDu02 (Extensie #1)
  5. Hervatten Documentcreatie (extensie #2).

Onderstaande onderhoudsverzoeken zijn wel besproken maar door de werkgroep niet als reëel probleem gezien. Daarom is besloten deze verzoeken niet mee te nemen in de komende 1.1 release.

  • Meerdere documenten aanmaken in één job
  • Bijvoegen van ‘standaard documenten’

Heeft u nog aanvullingen of onderhoudsverzoeken die u in de 1.1. release opgenomen wilt hebben, wilt u dit dan aangeven in deze discussie. Graag met bijbehorende use case en motivatie en liefst met een (voorstel)uitwerking. Reacties op (voorgestelde)onderhoudsverzoeken graag plaatsen in een aparte discussie zodat discussies niet door elkaar gaan lopen.

Met vriendelijke groet,
Michiel Verhoef

 

Michiel Verhoef

In Redmine staat issue 372644 "voorstel ‘Fo02 content in resultaat bericht." geagendeerd voor release 1.1.

De discussie over dit onderwerp is te vinden op: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlakken-dcr/bij-asynchrone-verzoeken-fout-teruggeven