Interactie op basis van bestandsuitwisseling

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Interactie op basis van bestandsuitwisseling

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.
Het item in dit topic is het volgende punt: Interactie op basis van bestandsuitwisseling (in plaats van alleen op basis van webservices).

Beeld KING: Vanuit GEMMA Thema 7 - groeipad naar serviceoriëntatie - heeft deze wijze van koppelen geen voorkeur. Het zou via een extensie opgepakt kunnen worden, maar met het gegeven dat in dat geval de webservice variant in de basisfunctionaliteit verplicht blijft, zou dit puur gericht zijn op applicaties die toch al niet compliant (kunnen) zijn aan deze standaard. Daarom stellen wij voor om dit pas op te pakken als er bij de deelnemende gemeenten en leveranciers een concrete business case hiervoor ontstaat.

Johannes Battjes

Roxit: Wij hebben vooralsnog geen interesse in deze functie. Akkoord om dit uit te stellen.

Edwin Geerling

Deze functionaliteit kan wat ons (xential) betreft uitgesteld worden.