Mogelijkheid om metadata voor een sjabloon te downloaden

6 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Mogelijkheid om metadata voor een sjabloon te downloaden

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.

Het item in dit topic is het volgende punt: Toevoegen van de mogelijkheid om de noodzakelijke metadata voor een sjabloon te downloaden. 

Beeld KING: Dit zou via een extensie toegevoegd kunnen worden, waarbij het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit zou kunnen/moeten gaan werken. Daarom horen wij graag van u allen het mogelijk belang en beelden van mogelijke werkwijzen rondom dit punt.

Edwin Geerling

Welke metadata wordt hier bedoeld? De metadata die nodig is om het document te kunnen opslaan? Of om het sjabloon te kunnen selecteren? Of de informatie die minimaal benodigd is in het document?

Joost Wijnings

Het laatste: de informatie die minimaal benodigd is in het document. Metadata is niet het juiste woord, bedenk ik me nu. Het zou documentinhoudelijke data moeten zijn (of wat is gangbaar in de documentcreatiebranche?).

Edwin Geerling

Er komt al data mee in de aanroep vanuit DCV. Ik neem aan dat dat alle data is die op dat moment bekend is. Als daar nog gegevens in ontbreken dan wordt dat middels de gui van DCA uitgevraagd. Ik zie zo geen toegevoegde waarde voor dit punt maar wellicht hebben de andere partijen wel argumenten.

Wouter Wigman

Vanuit Roxit hebben wij vooralsnog geen belang bij het apart beschikbaar stellen van extra gegevens over een document zaak buiten het bestaande berichtenverkeer.

Michiel Verhoef

Op de bijeenkomst van 11 november 2014 is besloten dit punt te parkeren en af te voeren.