Ondersteunen historie voor bepaalde objecten

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Ondersteunen historie voor bepaalde objecten

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.

Het item in dit topic is het volgende punt: Verplicht ondersteunen van historie voor bepaalde objecten, zoals DOCUMENTCREATIESUBJECTen. 

Beeld KING: dit onderwerp komt pas in beeld als er behoefte aan is bij gebruik in het veld. Daarnaast kan dit niet ingevoerd worden zonder impact op bestaande structuren. Daarom zonder tegenbericht uitstellen, tot er concrete behoefte van bepaalde gemeenten bij bepaalde leveranciers. Item staat op de lijst als [DCR-10].

Johannes Battjes

Roxit: eens om dit vooralsnog niet te doen

Michiel Verhoef

Op de bijeenkomst van 11 november 2014 is besloten dit te parkeren tot iemand het daadwerkelijk nodig heeft.