Specificatie vereiste metagegevens voor variant #1

4 reacties / 0 nieuw
Frank Samwel
Specificatie vereiste metagegevens voor variant #1

 

In bijlage B van de Spcificatie Documentcreatieservices staat voor Optionele variant #1 onder Eisen aan DCV: "De DCV dient de voor opslag (volgens de Zaak- en Documentservices) benodigde metadata aan de DCA aan te leveren in het startbericht “Di02-verzoekStartenDocumentcreatie”. Op schemaniveau zijn deze gegevens optioneel, maar binnen deze variant zijn ze noodzakelijk; "
Hier staat niet uitgewerkt om welke metadata het hier gaat. Hierdoor kunnen er interpretatieverschillen ontstaan tussen leveranciers van DCV en DCA over welke gegevens geleverd en verwacht worden. Ook voor de compliancy test in het StUF testplatform moet een interpretatie worden gemaakt. Daarom het verzoek vast te stellen welke elementen in het bericht verplicht zijn en dit toe te voegen aan te specificaties.

Op basis van een analyse van velden die verplicht zijn in de services richting ZKDMS stel ik voor om onderstaande velden verplicht dan wel optioneel te maken voor DCR variant #1:

Voorstel verplichte metadata:

  • heeftBetrekkingop.gerelateerde.identificatie
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.titel
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.vertrouwelijkaanduiding
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.auteur
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.formaat
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.taal

Voorstel de volgende metadata velden optioneel te houden, want deze kunnen door de DCA worden bepaald:

  • isSpecificatieVan.gerelateerde.identificatie
  • isSpecificatieVan.gerelateerde.creatiedatum

 

 

 

Roel de Bruin

Het lijkt mij geen goed idee de verplichte elementen uit de Zaak- en Documentservice specificaties in dit document over te nemen omdat we dan feitelijk specificaties aan het dupliceren zijn. Het zou goed kunnen dat in een volgende versie van de Zaak- en Documentervice specificaties andere metadata verplicht zijn. Als je die lijst van verplichte elementen hier opneemt, dan moet je dus ook vastleggen met welke versie van de Zaak- en Documentervices er gecommuniceerd moet worden. En dat lijkt mij  niet wenselijk.

Michiel Verhoef

Ik ben het eens met Roel, wanneer we binnen een proces van documentcreatie een bericht/scenario uit de Zaak- Documentservices gaan gebruiken moeten we alleen verwijzen naar die standaard.

Omdat in deze situatie het document al beschikbaar is moet volgens mij de service voegZaakDocumentToe_Lk01  gebruikt worden. In de specificaties van de Zaak- en Documentservices staat "Gebeurtenis: Er ontstaat een document wat direct aan een lopende zaak gekoppeld moet worden." Dat is volgens mij wat er in deze variant gebeurt. De verplichte/optionele velden staan in de specificaties van de Zaak- en Documentservices in hoofdstuk 4.2.4.

 

 

Michiel Verhoef

Wanneer de DCV het metadata veld isSpecificatieVan.gerelateerde.identificatie meegeeft dient dit wel een geldige document identificatie te zijn.

Een geldige document identificatie kan worden opgehaald bij het zaaksysteem via de service GenereerDocumentidentificatie . Met in het achterhoofd de discussie die in de discussie over de Zaak- Documentservices gevoerd is tijdens de afgelopen teleconferentie (zie ook https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-zs-dms/uit...) dient er bij de DCV veel informatie omtrent ZaakType en DocumentType bekend te zijn en eigenlijk zou ook (een deel van) de Zaak- Documentservices standaard ondersteund moeten worden.

Dit onderwerp staat geagendeerd voor de komende teleconferentie op 12 november en in het kader van de duidelijkheid lijkt het me goed om de stap "opslaan volgens ZKDMS spec" nader uit te werken. Dan is ook duidelijk om welke metadata het gaat. Overigens zie ik hier ook mogelijkheden voor het gebruik van CMIS.