Standaardiseren van vervolgacties

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Standaardiseren van vervolgacties

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.
Het item in dit topic is het volgende punt: Standaardiseren van vervolgacties (zoals bijvoorbeeld printen, digitaal ondertekenen, versturen naar de MijnOverheid Berichtenbox, etc.)

Beeld KING: Het uitbreiden van deze functionaliteit kan binnen een extensie en er is volgens ons in werkgroepbijeenkomsten regelmatig sprake van wensen waarbij deze functionaliteit een rol kan spelen. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat dit vaak snel heel breed gaat en veel varianten kent. Daardoor is het niet helemaal duidelijk welke kernset hierbij een rol kan spelen. Gragen vernemen wij van u allen uw beelden bij dit onderwerp, toelichting van de mate van 'gewenst' en welke bijdrage u kunt leveren aan het gedetailleerd beschrijven van de scenario's die u zelf zou willen standaardiseren. Item staat op de lijst als [DCR-5].

Johannes Battjes

Het isĀ ons (Roxit) nog niet helemaal duidelijk hoe dit zou moeten werken. De belangrijkste toepassing voor ons zou wellicht digitaal ondertekenen zijn (zie DCR 12).