Variant #1 waardes voor "Zender"

3 reacties / 0 nieuw
Christian Peeters
Variant #1 waardes voor "Zender"

Bij variant #1 wordt de DcA (bijvoorbeeld iWRITER) aan geroepen door de DcV (bijvoorbeeld applicatie-X).
Mijn vraag gaat over de waarde voor "zender/applicatie" (en "zender/organisatie") in het bericht dat de DcA dan stuurt aan het DMS. Moet hier dan "iWRITER" worden opgenomen omdat wij het bericht versturen, of moet daar "applicatie-X" komen omdat dit de applicatie is die het document geïnitieerd heeft.

Michiel Verhoef

In de eisen aan de DCA staat onder andere:

  • Implementatie met opslag in het DMS door de DCA is een vaste situatie die in de DCA geconfigureerd moet worden;
  • Ondersteuning van de Zaak- en Documentservices als serviceconsumer.

De DCA is dus de zender naar mijn mening. Ik ben benieuwd hoe andere (DCA) leveranciers hier over denken. Hoe heeft iWriter het opgelost?

Christian Peeters

Wij hadden inderdaad de DcA als zender. Tijdens de implementatie test met Decos kwam hier geen reactie op. Toen we de implementatie met Pink bespraken kwam echter het verzoek om als zender de DcV gegevens mee te geven. Vandaar dat we graag uitsluitsel / advies wilden over de juiste manier om dit te implementeren.