Wijzigen manier van opnemen van zaakspecifieke gegevens

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
Wijzigen manier van opnemen van zaakspecifieke gegevens

In de eerste vastgestelde versie van de standaard Documentcreatieservices is een aantal punten opgenomen in paragraaf 1.7 (Volgende versies van de specificatie). Deze punten betreffen functionaliteit die weliswaar gewenst/nodig is, maar niet in de eerste versie meegenomen kon worden. Om te kunnen bespreken of een item gewenst is in de eerstvolgende versie van de standaard, vragen wij u om in dit topic te reageren of dit item gewenst is voor de eerstvolgende release met functionele uitbreidingen, hoe u dit item ziet (inhoudelijk) en hoe groot u de inspanning acht om dergelijke functionaliteit te realiseren. KING plaatst bij elk item een eigen initieel beeld als startpunt voor uw reacties.

Het item in dit topic is het volgende punt: 
Henri Korver heeft een voorstel voor de StUF Expertgroep uitgewerkt voor "het toevoegen van specifieke gegevens aan een zaakbericht". Dit voorstel was ten tijde van de vaststelling van de standaard nog niet aangenomen, waardoor we het in de Documentcreatieservices niet konden overnemen. 

Voorwaarde voor opname in Documentcreatieservices: Het voorstel van Henri Korver is door de StUF Expertgroep geaccepteerd als standaard methode binnen StUF-ZKN. 

Beeld KING: Dit kan wellicht niet als extensie opgepakt worden, omdat het functionaliteit vervangt die reeds aanwezig is. Daarom is het voorstel om dit niet door te voeren in de eerstkomende functionele release ivm te grote impact op bestaande berichten. Item staat op de lijst als [DCR-13].

Wouter Wigman

Roxit is geen voorstander van het doorvoeren van de nieuwe manier van opnemen van zaakspecifieke gegevens, maar dit te houden zoals dit is bedacht in versie 1.0 van de DCR standaard. Dus eens met het beeld van KING dit niet door te voeren.