Doorontwikkeling Betalen en Invorderen services?

1 bericht / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Doorontwikkeling Betalen en Invorderen services?

In verband met de verdere ontwikkeling van StUF en het implementeren van de informatie modellen RSGB 3.0  en RGBZ 2.0 is KING aan het inventariseren voor welke koppelvlakken op welke termijn nieuwe versies noodzakelijk zijn.

Daarom aan alle partijen die dit aangaat de volgende vragen:
1/ Is het gewenst de Betalen en Invorderen services in lijn te brengen met de nieuwe informatiemodellen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 (voor zover van toepassing)? En zo ja, op welke termijn en waarom?

NB. het is natuurlijk de bedoeling dat nieuwe versies van de Betalen en Invorderen services ook daadwerkelijk ingebouwd gaan worden dus wanneer u geen toegevoegde waarde van een nieuwe versie ziet verneem ik dat ook graag, bij voorkeur met redenen waarom. In verband met de voorbereiding voor de komende Regiegroep bijeenkomst vraag ik u uiterlijk woensdag 29 maart 2017 te reageren.

Met vriendelijke groet,
Michiel Verhoef