3e ronde openbare consultatie koppelvlak geoBAG!

6 reacties / 0 nieuw
Henri Korver
3e ronde openbare consultatie koppelvlak geoBAG!

Naar aanleiding van de laatste bijeenkomst van de StUF Regiegroep is besloten een derde ronde op te starten voor het koppelvlak geoBAG. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd (zie bijlagen):

  • Aanpassing structuur XSD’s conform RSGB.
  • OverigGebouwdObject en OverigTerrein uit RSGB als optionele objecttypen toegevoegd aan koppelvlakspecificatie en berichtschema’s
  • InwinningswijzeGeometrie voor bovenaanzicht en maaiveld voor Pand als optionele attributen toegevoegd aan koppelvlakspecificatie en berichtschema’s
  • Vlakgeometrie van een Verblijfsobject en geometrieMaaiveld als optionele geometrietypen toegevoegd aan koppelvlakspecificatie en berichtschema’s.
  • Verwijzing naar actuele versie Processenhandboek in koppelvlakspecificatie
  • Onderbouwing keuze relevante gebeurtenissen in Bijlage 1 in koppelvlakspecificatie

Tot maandag 23 november heeft u de tijd om uw reactie via dit forum kenbaar te maken als u bezwaar heeft tegen deze wijzingen. Als er geen bezwaren zijn binnengekomen via dit forum gaan we ervan uit dat het geoBAG-koppelvlak als een hamerstuk goedgekeurd kan worden in de StUF Regiegroep vergadering van 2 december aanstaande.

Henri Korver

Bijgaand (zie bijlage) ook het bijbehorende document

Bijlage

20151110_Koppelvlakspecificatie_Geo-BAG_berichtenverkeer_V0.999.docx
Sid Brouwer

Het zou erg handig zijn om een overzicht te hebben van alle commentaren die (sinds de eerste consultatie) zijn verzameld met daarbij een reactie (al dan niet verwerkt en hoe).

Het huidige document bevat wijzigingsmarkering, maar dit is waarschijnlijk ten opzichte van de tweede versie die is beoordeeld.

Ruud Kathmann

Inhoudelijk lijkt al het commentaar dat wij in de eerste twee ronden hebben aangegeven verwerkt te zijn.

Daarmee is dit koppelvlak nu meer in lijn met het BAG-gedeelte van het RSGB (StUF bg 03.10).

Ik ben wel benieuwd hoe degenen die dit koppelvlak moeten implementeren aankijken tegen het feit dat in dit koppelvlak gewerkt wordt met VBO, STA, OTR, etc. als aparte entiteiten (berichtdelen), terwijl in StUF bg 03.10 dit allemaal gecombineerd is in het berichtdeel (supertype) TGO.

Sid Brouwer

Helaas zien wij veel van onze opmerkingen uit de eerste ronde niet verwerkt in het document. Daarom nogmaals het verzoek om een overzicht van alle opmerkingen die zijn gemaakt en daarbij een reactie (verwerkt of niet en waarom niet).

Onze opmerkingen uit de eerste ronde zijn terug te vinden in een eerdere post van Roel de Bruin:
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-geobag/reviewformulier-openbare-consultatie-v093

Bij dezen post ik nog een document met daarin onze opmerkingen in de vorm van (gemarkeerde) wijzigingen en commentaren in het aangeboden document (versie 0.999). Hierin zijn niet (alle) eerder gemaakte opmerkingen nogmaals opgenomen.

Bijlage

20151110_Koppelvlakspecificatie_Geo-BAG_berichtenverkeer_V0.999.Opm_SBr.docx
Arnoud de Boer

In het opmerkingen-document van Centric waren naast veel tekstuele opmerkingen ook een aantal inhoudelijke opmerkingen opgenomen. Alle tekstuele opmerkingen zijn bekeken een aangepast, en niet nader opgenomen in een verzameldocument. De inhoudelijke opmerkingen en verwerking daarvan zijn opgenomen in dit verzameldocument:

https://discussie.kinggemeenten.nl/sites/king-community/files/bijlages/20150309_Verzameldocument_meldingen_BAG-BGT.docx 

Voor publicatie zal er nog een laatste spell-check gedaan worden om het document tekstueel helemaal strak te krijgen. 

Uit deze reactie in consultatieronde 3 lijkt op te maken te zijn dat een bepaalde inhoudelijke reactie in ronde 1 gemist is. Kan gericht aangegeven worden welke reactie dit betreft?