Metadata bij geometrie

2 reacties / 0 nieuw
Ruud Kathmann
Metadata bij geometrie

StUF bg biedt de mogelijkheid om metadata bij geometrie vast te leggen (bijvoorbeeld inwinningswijze). Het lijkt ons vanzelfsprekend dat dit met de meetresultaten wordt aangeleverd. De geoBAG berichten bieden echter (voor zover wij kunnen nagaan) niet de ruimte voor het uitwisselen van dit soort metadata. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de geo-metadata in StUF bg ook volledig uitwisselbaar wordt met de geoBAG berichten.

Arnoud de Boer

Het Geo-BAG koppelvlak beperkt zich in de eerste versie tot uitwisseling van alleen verplichte BAG-gegevens. De metadata t.a.v. geometrie zoals inwinningswijze is een optioneel BAG-gegeven.

Overigens worden in de BGT de metadata van geometrie (inwinningsmethode, inwinningsdatum, nauwkeurigheid) per coördinaat, ofwel plaatsbepalingspunten (PBP), vastgelegd en niet per vlakgeometrie. Indien in het Geo-BAG koppelvlak metadata van geometrie uitgewisseld gaat worden moet worden bepaald hoe van PBP's teruggerekend kan worden naar metadata voor vlakgeometrie Bijv. laagste/gemiddelde/hoogste nauwkeurigheid, 1 of reeks van inwiningsmethoden e.d. Deze conversie is vooralsnog niet gespecificeerd.