Review koppelvlak GeoBAG gemeente Rotterdam

2 reacties / 0 nieuw
Patrick Koek
Review koppelvlak GeoBAG gemeente Rotterdam

Namens de gemeente Rotterdam stuur ik je deze reactie op de openbare consultatie koppelvlak GeoBAG:

In het licht van de ervaringen met het koppelvlak BAG WOZ dat is gebaseerd op de BAG gebeurtenissen heb ik zorgen over het te ontwikkelen koppelvlak GeoBag. Wat is de situatie bij BAG-WOZ koppelvlak:

- er wordt gebeurtenisgericht gewerkt, indien een gebeurtenis ontstaat tav een kerngegeven is hiervoor geen gebeurtenis gedefinieerd waar het koppelvlak in voorziet
indien in het proces van een bepaalde BAG gebeurtenis ook kerngegevens of andere basisgegevens worden geraakt dan is het niet mogelijk deze attributen en evt. entiteiten mee te sturen. Het koppelvlak is namelijk “eng” gedefinieerd met een selectie van entiteiten en attributen
- synchronisatie van een object is niet mogelijk omdat een BAG-Mut bericht ook “eng” is gedefinieerd, niet alle entiteiten / attributen komen voor, laat staan de kerngegevens

De zorgen voor het niet aansluiten van het GeoBag koppelvlak voor grotere gemeenten, baseer ik vooral op paragraaf 2.3. Deze zijn:

- uitsluiten van optionele BAG objecten
- alleen worden de noodzakelijke gegevens meegestuurd à de voorkeur is juist een brede definitie dat alle entiteiten / attributen meegaan conform RSGB 3.0
- optionele geometrie is uitgesloten

Gebeurtenisgericht werken is prima, maar dan moet er ook een mogelijkheid zijn om kerngegevens te kunnen versturen obv een misschien generieke gebeurtenis voor kerngegevens. Daarnaast zou het wenselijk zijn om een goed synchronisatie bericht te kunnen versturen waarbij de afnemende systemen weer in sync zijn met het bronsysteem als er een fout is opgetreden in het berichtenverkeer.

Voor een optimaal gebruik van dit koppelvlak in Rotterdam moet het koppelvlak wel voldoende ruggedized en universeel zijn, zodat het de verschillende processen binnen Rotterdam kan ondersteunen.

Vraag: hoe moeten we omgaan met (delen van) bouwwerken in BAG en BGT die zich niet of deel op het maaiveld bevinden? In de IMGEO-standaard is hierin niet goed voorzien, ook de afbakeningsregels van pand moeten we hierop toetsen.

Arnoud de Boer

Het koppelvlak Geo-BAG richt zich op verzoek/levering van geometrie voor de verplichte BAG-objecttypen en –gegevens, en niet de uitwisseling van kerngegevens. Via StUF-BG kunnen ook niet-verplichte BAG-objecttypen en –gegevens met kennisgevingsberichten uitwisselen.

Dit koppelvlak beperkt zich in de Geo-BAG berichten tot functionaliteit voor verzoek/levering van geometrie. Mutaties op overige basis- en kerngegevens n.a.v. een specifieke gebeurtenis wordt via StUF-BG berichten uitgewisseld. Berichtenverkeer start na een gebeurtenis aan de kant van Geo of BAG.

Bij geconstateerde verschillen tussen registraties van Geo en BAG: BAG is leidend voor wat betreft de BAG-gegevens; Geo voor wat betreft de IMGeo-gegevens. IMGeo wordt niet uitgewisseld middels dit koppelvlak. Aparte berichten voor synchronisatie zijn niet voorzien in dit koppelvlak.

Wat betreft omgaan met bouwwerken in BAG en BGT; dit lijkt objectvorming. Het BAG-BGT koppelvlak gaat niet over objectvorming, maar over geometrieuitwisseling van BAG objecttypen.