Api v0.2 1.0.0 opmerkingen

2 reacties / 0 nieuw
Nanning Buitenhuis
Api v0.2 1.0.0 opmerkingen

Als het mogelijk zou zijn, zou ik graag de volgende veranderingen zien:

1.a Bij agendapunt zou het veld 'agendapuntNummer' eigenlijk 'agendapuntIdenttificatie' moeten heten. Een agendapunt heeft zeer vaak een eigen nummer en deze in de omschrijving plaatsen lijkt niet correct.

1.b Voor leesbaarheid zou overigens 'identificatie' beter afgekort kunnen worden tot 'Id', identificatie wordt soms met kleine, soms met hoofdletter geschreven

2 de term 'omschrijving' is semantisch fout. Gezien de lengte zou 'titel' beter zijn. Later zou dan xxxInhoud (AN) toegevoegd kunnen worden bij modellen die dat nodig hebben.

3 indicatorBehandeld bij agendapunt geeft aan dat er ook informatie van de vergadering zelf aanwezig is. Is het dan niet verstandig om ook aan te geven of een punt ten tijde van de vergadering is toegevoegd?

4 Nevenfuncties van een natuurlijkPersoon kunnen een repeating-group zijn en horen dus in een eigen entiteit.

5 Voorstel bevat een portefeuillehouder. Zou er niet ook een natuurlijkPersoonId moeten zijn?

Vragen:

- Vergaderingen maken alleen onderscheid tussen raad- en commissievergadering. Hoe kunnen verschillende commissies onderscheiden worden? Is dit het Gremium?

Johan Boer

Beste Nanning, 

 

Bedankt voor je reactie. Ik ga deze input verwerken in de eerstvolgende iteratie. In de bijgeleverde releasenotes kan je straks vinden hoe jouw opmerkingen zijn verwerkt. Als we een suggestie niet overnemen, dan wordt dat ook onderbouwd. 

Om op je vraag te reageren: Het is inderdaad zo dat het mogelijk is om aan het organiserende gremium te zien wat voor vergadering het betreft. Daarmee wordt de implementatie ook niet beperkt door een type-lijst. De huidige enumeratie wordt vervangen door een Boolean "Raadsvergadering" Ja/Nee.