concept informatiemodel Open Raadsinformatie ter review

6 reacties / 0 nieuw
Remko de Haas
concept informatiemodel Open Raadsinformatie ter review

In de bijlage wordt het informatiemodel van Open Raadsinformatie (ORI) beschreven. Dit is versie 0.9 en daarin is o.a. de feedback van RIS-leveranciers en enkele griffiers verwerkt.

In week 32/33 zal KING het informatiemodel ORI aan alle leveranciers aangeboden worden voor een openbare consultatie. Tot 14 september kunnen reacties gestuurd worden naar Remko de Haas en Tom Kunzler. Gestreefd wordt om na het verwerken van de feedback een versie 1.0 te hebben. Daarna is het de bedoeling om op basis van het het informatiemodel ook een uitwisselingsmodel en berichtmodel te maken.

Voor vragen kunnen jullie ons uiteraard ook benaderen. Graag reactie op het informatiemodel ORI voor 14 september 2017 sturen naar Remko de Haas, Tom Kunzler of hieronder plaatsen. Alvast dank.

Rindert Dijkstra

Het feittype "AANWEZIGHEID VERGADERDEELNEMER neemt deel aan STEMMING"  komt vreemd op mij over. Een vergaderdeelnemer neemt deel aan de stemming, de AANWEZIGHEID niet. Je kunt wel eventueel een beperkingsregel opnemen dat de deelnemer aanwezig moet zijn wil hij kunnen deelnemen aan de stemming (of mag die ook bij afwezigheid stemmen, bijvoorbeeld via een machtiging of schriftelijk vooraf?).

Voorstel is dus: "VERGADERDEELNEMER neemt deel aan STEMMING"

De voorzitter-relatie van VERGADERDEELNEMER naar FRACTIE is volgens het schema naar beide kanten verplicht (1:1). Ik denk dat een VERGADERDEELNEMER niet perse ook een voorzitter is .

Is FRACTIELID niet een betere naam dan VERGADERDEELNEMER? Als het FRACTIELID daadwerkelijk deelneemt aan een VERGADERING krijgt hij de rol van deelnemer. De kenmerken van die deelname staan in AANWEZIGHEID VERGADERDEELNEMER. Ik stel voor die te hernoemen naar VERGADERINGDEELNAME FRACTIELID.

Waarom is de naam van een VERGADERDEELNEMER een gegevensgroep? Komt maar 1 keer voor. Bovendien zijn het zelfstandige gegevens (VERGADERDEELNEMER heeft VOORNAAM etc.). Waarom staat er bij ieder attribuut in deze gegevensgroep [0..1]? Registreer je meerdere voornamen als aparte feittypen? Volgens de definitie niet. En 200 posities voor één voornaam lijkt me ook erg lang. Hetzelfde geldt voor de andere feittypen (bijv VOORLETTERS [0...-1] en per voorletter heb je 20 posities!

Ik zou voorvoegsel en achternaam samenvoegen tot ACHTERNAAM.

Wil je bij een NEVENFUNCTIE ook kunnen aangeven dat die beëindigd is per DATUM?

Succes!

Rindert Dijkstra

Nog even een reactie na mijn opmerkingen van 14-8. Ik las in 1.4 Wijzigingen versie 0.9 dat VERGADERDEELNEMER in de plaats is gekomen van BURGERLID, FRACTIELID en RAADSLID. Ik vind VERGADERDEELNEMER niet zo'n gelukkige naam. Waarom niet gewoon PERSOON? Dat je alleen personen registreert die deelnemen (of deel hebben genomen) aan een VERGADERING is een domeinbeperking, die hoeft niet terug te komen in de naam van het objecttype. Het gaat gewoon om personen en je bent alleen geïnteresseerd in bepaalde personen. Zodra je de relatie legt naar de VERGADERING (in AANWEZIGHEID VERGADERDEELNEMER) vervult die persoon de rol  VERGADERDEELNEMER. Diezelfde persoon vervult de rol FRACTIELID als je de relatie legt naar een FRACTIE.

Kun je per VERGADERING meerdere voorzitters hebben? Zo nee, dan begrijp ik de attributen in de relatie ACTIEVE VOORZITTERSCHAP niet omdat een bepaalde VERGADERING een eenmalige gebeurtenis is.

Michiel Verhoef

Ik zou voorvoegsel en achternaam samenvoegen tot ACHTERNAAM.

Dat zou ik niet doen. Er zijn teveel manieren om voorvoegsel en achternaam op te schrijven met teveel mogelijkheden om dingen niet goed te verwerken.

Denk aan de volgende mogelijkheden die voor een mens allemaal begrijpbaar zijn maar voor een computer niet hetzelfde:

  • Straat, Van De
  • Van De Straat
  • De Straat, Van

Bij een onderscheid tussen een voorvoegsel en een achternaam heb je dit probleem niet.

 

Rindert Dijkstra

Michiel, ik begrijp je reactie. Jouw voorstel komt overeen met hoe het in RSGB wordt gespecificeerd. Daarom denk ik ook dat we het daar maar bij moeten houden: twee aparte "elementen" dus. Wat mij hierbij niet zint is dat het logisch gezien één feittype is: PERSOON heeft ACHTERNAAM en dat je dit niet meer in het model terugziet. PERSOON heeft VOORVOEGSEL is op zich geen zinvol feittype.

Jouw redenatie gaat volgens mij niet op. Als je alleen ACHTERNAAM gebruikt kom je maar één vorm tegen, namelijk zoals de achternaam echt luidt, bijvoorbeeld "van 't Sant".  Overigens: wat doe je met een achternaam als "van der Houven van Oordt"? Het is niet echt consequent als je die tweede VAN niet als voorvoegsel beschouwt.

Remko de Haas

Beste Rindert,

dank voor al je opmerkingen en suggesties. Ik worstel inderdaad nog met de naam van VERGADERDEELNEMER / PERSOON. 

PERSOON lijkt me niet handig omdat dit in RSGB-gebruik ook een niet-natuurlijk persoon kan zijn. Dan kom ik uit op NATUURLIJK PERSOON. Alleen komt een NATUURLIJK PERSOON in de context van Open Raadsinformatie (ORI) niet overeen met de NATUURLIJK PERSOON uit RSGB o.a. vanwege de toelichting daar. En bij ORI wordt de (NATUURLIJK) PERSOON niet geïdentificeerd zoals bij RSGB: bij ORI wordt BSN niet gebruikt. Eigenlijk is de NATUURLIJK PERSOON bij ORI een deelverzameling van de NATUURLIJK PERSOON bij RSGB. Kunnen we dan volgens jou toch dezelfde naam gebruik bij (het domein) ORI? Of andere suggesties?