Release 1.0.3 van de Prefill eFormulierservices in gebruik

1 bericht / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Release 1.0.3 van de Prefill eFormulierservices in gebruik

Geachte leden van de werkgroep,

Naar aanleiding van deze discussie is een patch op de Prefill eFormulierservices uitgebracht welke vandaag, 1 mei 2017, in gebruik genomen is.  Deze nieuwe versie is vanaf morgen te vinden op GEMMA Online .

NB. Deze versie betreft slechts een aantal tekstuele wijzigingen. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de XSD schema's. De bestaande versie van de XSD schema's (1.0.2) is dus nog steeds de actuele.

Met vriendelijke groet,

Michiel Verhoef