tijdstipBericht optioneel maken in synchrone berichten

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
tijdstipBericht optioneel maken in synchrone berichten

In de synchrone berichten zoals gedefinieerd in bg0310_vraagAntwoord_prs.wsdl is het stuurgegeven StUF:tijsdstipBericht verplicht. Omdat dit een synchrone service is, is opgemerkt dat het tijdstipBericht weinig toevoegt.

Voorstel is daarom om het tijdstipBericht optioneel te maken in de stuurgegevens.

Gaarne uw reactie svp. voor 31-01-2016. Bij geen reacties wordt dit voorstel overgenomen.

 

Michiel Verhoef

Op dit voorstel zijn geen reacties binnengekomen. Hierom wordt dit overgenomen en is gepland voor de volgende patch (1.0.3).