Verblijfsplaats niet verplicht in schema, wel in documentatie

1 bericht / 0 nieuw
Bas de Groot
Verblijfsplaats niet verplicht in schema, wel in documentatie

Volgens het schema bg0310_ent_prs.xsd is er voor de scope van npsLv01prsNatuurlijkPersoon een choice verblijfsadres of sub.verblijfBuitenland met maxoccurs=2. In het voorbeeldbericht npsLv01-prs-NatuurlijkPersoon-min.xml komt geen verblijfsadres voor, dat valideert, terwijl in de documentatie ( Standaard prefill eFormulier services - Definitief van 2 april 2014) verblijfsadres als verplicht wordt aangemerkt.

Dat lijkt me incorrect.