Doorontwikkeling Regie- Zaakservices?

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Doorontwikkeling Regie- Zaakservices?

Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep Zaak- Documentservices op 22 maart 2017 werd de wens geuit om deze niet aan te passen aan de huidige 1.2 versie van de Zaak- Documentservices. Dit was echter een stelling van een enkele leverancier.

In het kader van de verder ontwikkeling van de Zaak- Documentservices met RSGB 3.0, RGBZ 2.0, StUF 03.02 en/of StUF 4, etc. kan het echter zijn dat een nieuwe versie van de Regie- Zaakservices wel gewenst is.

Daarom aan alle partijen die dit aangaat de volgende vragen:
1/ Is het gewenst de Regie- Zaakservices in lijn te brengen met de 1.2 versie van de Zaak- Documentservvices? Zo ja, op welke termijn en waarom?
2/ Is het gewenst de Regie- Zaakservices in lijn te brengen met de nieuwe informatie modellen RSGB 3.0 en RGBZ 2.0? Zo ja, op welke termijn en waarom?

NB. het is natuurlijk de bedoeling dat nieuwe versies van de Regie- Zaakservices ook daadwerkelijk ingebouwd gaan worden dus wanneer u geen toegevoegde waarde van een nieuwe versie ziet verneem ik dat ook graag, bij voorkeur met redenen waarom. In verband met de voorbereiding voor de komende Regiegroep bijeenkomst vraag ik u uiterlijk woensdag 29 maart 2017 te reageren.

Met vriendelijke groet,
Michiel Verhoef

 

John Rooijakkers

Vanuit PinkRoccade stellen wij voor om de Zaak-Regie service te integreren met de Zaak-Document service. Binnen het sociaal domein is de combinatie van beide van waarde en er is veel overlap. Het lijkt ons daarnaast goed om te beoordelen of de standaard Lk01 kennisgevingen voor zaken en documenten, die nu al in veel situaties als notificaties worden gebruikt (best practice), ook als zodanig op te nemen binnen de Zaak-Document service. De huidige uitwerking binnen de Zaak-Regie service lijkt te complex en zwaar en wijkt erg af van de genoemde best practice.