Vernieuwing BRK: datawijzigingen

1 bericht / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Vernieuwing BRK: datawijzigingen

Het Kadaster werkt aan de vernieuwing van de BRK. Ze verwachten deze rond de zomer van 2018 in gebruik te kunnen nemen. Meer informatie daarover volgt in het tweede kwartaal van 2018. BRK Levering is hier qua structuur al vanaf het begin op ingericht, wat betekent dat er geen schemawijziging doorgevoerd hoeft te worden. Desalniettemin brengt de vernieuwing van de BRK een aantal wijzigingen met zich mee. Zie https://www.kadaster.nl/-/brk-levering#softwareleveranciers

Kan dit consequenties hebben voor het StUF-BG-BRK-koppelvlak ('Kadastrale mutatieservices')? En moeten we daar wat mee? Oftewel, wordt dit koppelvlak gebruikt?