Patch op StUF-Wabo-BAG voor compatibiliteit met BAG 2018

5 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Patch op StUF-Wabo-BAG voor compatibiliteit met BAG 2018

Op 1 juli 2018 is de vernieuwde wetgeving voor de BAG ingegaan. Onder meer is een nieuwe versie van de BAG-catalogus (waarin IMBAG 2.0 is opgenomen) en van het koppelvlak met de landelijke voorziening BAG (StUF-LVBAG) uitgebracht. Zie voor meer informatie de websites van BZK en Kadaster. Een en ander heeft consequenties voor het koppelvlak Wabo-BAG (en voor StUF-BG i.h.a., zie deze discussie). De wijzigingen als gevolg van BAG 2018 worden in het koppelvlak verwerkt door het ‘terugvertalen’ naar BAG 2009 en extraElementen (d.w.z. niet in een nieuwe versie). De consequenties zijn geanalyseerd en beschreven in het bijgevoegde document ‘Consequenties BAG 2018 voor StUF-koppelvlakken VNG Realisatie’. Deze worden voor het Wabo-BAG-koppelvlak uitgewerkt naar specificaties van extraElementen en transformatieregels in een wijzigingsvoorstel op de koppelvlakbeschrijving. Dit volgt z.s.m.

Wij, VNG Realisatie, zijn voornemens de wijzigingen uit te brengen in een patch op het Wabo-BAG-koppelvlak. Mochten hierover vragen of opmerkingen zijn dan zien we die graag hieronder, binnen 1,5 maand. Mocht dat tot discussie leiden over de aanpassingen dan zullen we de StUF-expertgroep vragen om een oordeel en besluitvorming.

Sid Brouwer

In tabel 1 worden extraElementen benoemd met als naam bag18_... In tabel 2 staat bij Wabo-BAG dat er twee extraElementen met namen als bag2_... worden toegevoegd. Ik neem aan dat dat verwijzingen moeten zijn naar de elementen in tabel 1 en dat ze dus bag18_... moeten heten.

Arjan Kloosterboer

Dank voor deze constatering. Is inderdaad een foutje. Het is bedoeld zoals je al veronderstelt. Bijgaand het gecorrigeerde document.

Bijlage

BAG2 - Consequenties StUF-koppelvlakken 20180803.pdf
Sid Brouwer

Gezien eerdere gesprekken die hierover (ook buiten dit forum) zijn gevoerd, gaat Centric akkoord met de voorgestelde oplossingsrichting.

Henri Korver

Bij deze de uitwerking van de wijzigingen op het koppelvlak Wabo-BAG zoals beloofd in post #1.

Bijlage

Koppelvlakspecificatie Wabo Bag v1.03.docx