StatusNotificatie_Di01

7 reacties / 0 nieuw
Barent Brouwers
StatusNotificatie_Di01

In een StatusNotificatie-bericht worden telkens twee objecten per onderdeel opgevoerd. Dat moet dan dus wel een WAS/WORDT constructie zijn, waarbij alleen die panden en tgo's worden opgevoerd waarvoor de statusVoortgangBouw is veranderd.  Vraag is even of dit zo is.

 

Barent Brouwers

Kunnen we ervan uitgaan dat in een StatusNotificatie alle objecten binnen een onderdeel van dezelfde, oude statusVoortgangBouw (WAS) naar eenzelfde, nieuwe statusVoortgangBouw (WORDT) gaan ?

Hetgeen betekent dat er telkens maar 1 BAG-Mutatie per onderdeel plaatsvindt ?

Of kan het zo zijn dat er binnen 1 onderdeel sommige objecten van status "Vergunning verleend"  naar status "Vergunning ingetrokken"  gaan en andere van status "Vergunning verleend"  naar status "Bouw of sloop gestart"  ?   

Barent Brouwers

In de statusnotificatie wordt in het WBG:zaak element ook een WAS/WORDT constructie gebruikt voor de betreffende zaak.

Wat is het idee hierachter ? Welke wijzigingen in de zaak zouden eventueel kunnen optreden bij een statusnotificatie ?

Barent Brouwers

 Het element resultaat in statusNotificatie kan de volgende waardes hebben:
            //< enumeration value = "Verleend" />
            //< enumeration value = "Geweigerd" />
            //< enumeration value = "Vergunningvrij" />
            //< enumeration value = "Ingetrokken" />

Voor de waardes "Geweigerd" en "Vergunningvrij" is geen BAG-kennisgevingsbericht beschikbaar.

Wat is hiervoor de reden ? 

 

Barent Brouwers

statusVoortgangBouw kan de waarde "Bouw of sloop gestart" hebben, voor start bouw is er een BAG-kennisgevingsbericht BGR-MSB. Iets dergelijks is er niet voor start sloop. Waarom is dat ?

Issue Manager

Van deze vragen is issue 490147 aangemaakt

Barent Brouwers

Beste VNG Realisatie, ik ben benieuwd naar de afhandeling van deze issue. Kan ik dat ergens volgen ?