actualiseerZaakStatus: Volgnummer binnen statustype

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
actualiseerZaakStatus: Volgnummer binnen statustype

Naar aanleiding van deze discussie in het RGBZ forum stel ik de volgende wijziging voor:

Het gegeven object . heeft . gerelateerde . volgnummer uit het bericht actualiseerZaakstatus komt te vervallen. Dit is nl. iets wat in de ZTC bepaald wordt en geen relatie heeft met de volgorde van de statussen die een zaak gehad heeft.

Deze wijziging heeft de volgende gevolgen:

In ZDS 1.1.2: aanpassen specificatiedocument, het gegeven object . heeft . gerelateerde . volgnummer uit het bericht actualiseerZaakstatus komt te vervallen komt te vervallen

Geen wijzigingen in de xsd schema's

In ZDS 1.2: aanpassen specificatiedocument, het gegeven object . heeft . gerelateerde . volgnummer uit het bericht actualiseerZaakstatus komt te vervallen komt te vervallen

Het bericht actualiseerZaakstatus_ZakLk01 in de xsd schema's wordt aangepast. Om precies te zijn wordt het complexType

  <complexType name="ActualiseerZaakstatus-STT-kerngegevensKennisgeving">

in het bestand zds0120_ent_zs-dms.xsd aangepast waarbij het element volgnummer optioneel wordt gemaakt.

Graag uw reactie.

Michiel Verhoef

In aanvulling op bovenstaande: Om te kunnen achterhalen welke statussen een zaak in de correcte volgorde heeft gehad is het noodzakelijk dat het veld datumStatusGezet netjes volgens de specificatie gevuld wordt door een datum + tijd (alleen een datum is niet genoeg, een zaak kan op dezelfde dag meer dan één status krijgen).

Dit is reeds conform RGBZ 1: https://www.gemmaonline.nl/index.php/Rgbz_1.0/doc/objecttype/status#Attribuutsoort_Datum_status_gezet

De omschrijving van het attribuut datumStatusGezet luidt: Op één dag kan een zaak meerdere statussen doorlopen. Om te kunnen bepalen wat de laatst gezette status is of in welke volgorde de statussen bereikt zijn, wordt de datum tot op de minuut vastgelegd.