API's voor Zaakgericht Werken Release Candidate 1 gepubliceerd

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
API's voor Zaakgericht Werken Release Candidate 1 gepubliceerd

Op 18 juli 2019 is versie 1.0.0 RC1 (Release Candidate 1) van de API's voor Zaakgericht Werken gepresenteerd. Vanaf nu kunnen leveranciers en gemeenten de API’s inbouwen en gaan de API-standaarden over in de beheerfase.

Alle leveranciers en gemeenten worden van harte uitgenodigd en aangemoedigd om de API's te implementeren en gebruiken en zodoende de Release Candidate te beproeven. We waarderen alle suggesties, zijn blij met feedback en verwelkomen verbeteringen in dit project. Brede samenwerking leidt tot de beste standaarden.

Het is niet nodig om software of documentatie te schrijven om toch bij te dragen. De ontwikkeling is ook gebaat bij gerapporteerde problemen, suggesties voor wijzigingen en vragen. Om dit te doen kan een issue worden gemaakt. Op de supportpagina’s van GitHub staat uitleg over het maken van issues.

Wanneer in de release candidate geen gebreken gevonden zijn en deze daarmee voldoende stabiel is wordt deze release candidate een release. De periode voor deze stabiliteit is vastgesteld op 2 maanden, ingaande vanaf de dag waarop de release candidate uitgebracht is. Onder gebreken wordt verstaan fouten in de standaard. Eventuele verbeteringen of verduidelijkingen in documentatie waarbij geen aanpassingen in de API's noodzakelijk zijn worden niet beschouwd als reden om een nieuwe release candidate uit te brengen.

Versie 1.0.0 RC1 van de API's voor Zaakgericht Werken is te bereiken via https://github.com/VNG-Realisatie/gemma-zaken/releases . Een compleet overzicht van de API's en de documentatie is te vinden op https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/

Bevindingen en vragen kunnen (bij voorkeur) op Github geplaatst worden als issue of via standaarden.ondersteuning@vng.nl aan het API-Beheer team doorgegeven worden.

Namens het API-Beheer team en het ontwikkelteam van de Zaakgericht Werken API's,

Michiel Verhoef

 

Michiel Verhoef

In bovenstaande tekst is een verwijzing naar de website met API specificaties en documentatie opgenomen. Deze website is te bereiken via https://zaakgerichtwerken.vng.cloud/