Is er een standaardwaarde voor datumAanvang bij Vestiging?

5 reacties / 0 nieuw
Alexander Schrijver
Is er een standaardwaarde voor datumAanvang bij Vestiging?

In het StUF-testplatform is er voor ZDS 1.2 de test creeerZaak_ZakLk01 met volgnummer 03, hierin staat het volgende, waarbij er een Zaak wordt aangemaakt, met een organisatorische eenheid, die uiteindelijk (indirect) gekoppeld is met een vestiging. Vestiging heeft het RGBZ 1.0 attribuut datumAanvang, wat verplicht is, maar in het XSD komt dit niet als element terug. Ik neem aan dat we hier dan een standaardwaarde moeten invullen, klopt dat? en is dat de huidige datum?

<ZKN:heeftAlsInitiator StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="ZAKBTRINI">

                <ZKN:organisatorischeEenheid StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="OEH">
                    <ZKN:identificatie>organisatorischeEenheid</ZKN:identificatie>
                    <ZKN:naam>Naam</ZKN:naam>
                    <ZKN:isGehuisvestIn StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="OEHVZO">
                        <ZKN:gerelateerde StUF:entiteittype="VZO" StUF:verwerkingssoort="T">
                            <ZKN:isEen StUF:entiteittype="VZOVES" StUF:verwerkingssoort="T">
                                <ZKN:gerelateerde StUF:verwerkingssoort="T" StUF:entiteittype="VES">
                                    <BG:vestigingsNummer>012345678910</BG:vestigingsNummer>
                                    <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">J</BG:authentiek>
                                    <BG:handelsnaam>handelsnaam</BG:handelsnaam>
                                    <BG:verblijfsadres>
                                        <BG:aoa.identificatie>0123456789101112</BG:aoa.identificatie>
                                        <BG:authentiek StUF:metagegeven="true">N</BG:authentiek>
                                        <BG:wpl.woonplaatsNaam>woonplaatsNaam</BG:wpl.woonplaatsNaam>
                                        <BG:gor.openbareRuimteNaam>openbareRuimteNaam</BG:gor.openbareRuimteNaam>
                                        <BG:gor.straatnaam>straatnaam</BG:gor.straatnaam>
                                        <BG:aoa.postcode>1000</BG:aoa.postcode>
                                        <BG:aoa.huisnummer>99999</BG:aoa.huisnummer>
                                        <BG:aoa.huisletter>A</BG:aoa.huisletter>
                                        <BG:aoa.huisnummertoevoeging/>
                                        <BG:inp.locatiebeschrijving>locatiebeschrijving</BG:inp.locatiebeschrijving>
                                    </BG:verblijfsadres>
                                </ZKN:gerelateerde>
                            </ZKN:isEen>
                        </ZKN:gerelateerde>
                    </ZKN:isGehuisvestIn>
                </ZKN:organisatorischeEenheid>

Joeri Bekker

Heeft iemand hier een antwoord op? Ik vermoed dat de vraag breder te trekken is naar:

Moet attribuut "Datum aanvang" van bijvoorbeeld Objecttype Vestiging in RGBZ 1.0 de waarde krijgen van vandaag indien het object wordt aangemaakt en het niet expliciet wordt meegegeven in het verzoek?

Moet attribuut "Datum begin geldigheid [...]" van bijvoorbeeld Objecttype DocumentType in RGBZ 1.0 de waarde krijgen van vandaag indien het object wordt aangemaakt en het niet expliciet wordt meegegeven in het verzoek?

Deze attributen komen op meerdere Objecttypen voor maar ik vind nergens expliciet dat de standaard waarde voor deze velden de huidige datum/tijd is.

Michiel Verhoef

Hoi Alexander, Joeri,

Helaas was ik door omstandigheden even 2 weken uit de running. Vandaar mijn verlate reactie.

Van deze vraag is issue 489838 aangemaakt.

Joeri Bekker

Goed dat je er weer bent!

Bedankt voor het issue, ik ga em volgen.

Michiel Verhoef

Deze vraag raakt volgens mij een punt in de verStUFfing van het RGBZ. Daarom heb ik een vraag voorgelegd in het StUF ZKN forum zodat deze in de StUF Expert groep besproken kan worden:

https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/stuf-zkn-310/toevoegen-van-gerelateerde-op-basis-van-match-kerngegevens