Klantidentificatie verplicht in ZS-DMS berichten?

5 reacties / 0 nieuw
Arnold Janssen
Klantidentificatie verplicht in ZS-DMS berichten?

Beste collega's,

Misschien is mijn vraag voor jullie een open deur, maar ik ga 'm toch even stellen. ;)

Wij zijn bezig om ons zaaksysteem en nog een andere backoffice applicatie via de ZS-DMS standaard aan te sluiten op ons DMS. Op basis van het document "Standaard Zaak- en Documentservices 1.0 (versie 1.02)" (is dit de laatste versie?) hebben wij de conclusie getrokken dat velden ter identificatie van de klant (b.v. BSN of Vestigingsnummer) verplicht in het bericht moeten zitten maar de leverancier van ons zaaksysteem geeft aan dat met de tekst in dat document bedoeld wordt dat die velden alleen verplicht aan de kant van het DMS moeten zitten en dat ze niet verplicht geleverd hoeven te worden in het bericht.

Kan iemand mij uitleggen hoe dit zit? Hartelijk dank alvast!

Met vriendelijke groet,
Arnold Janssen
Gemeente Uden

Issue Manager

Deze vraag is opgenomen als support issue 489985 .

Arnold Janssen

Beste Issue Manager,

Wat wil een support issue precies zeggen? Is dit nu gekwalificeerd als een probleem? Het was wat mij betreft gewoon een vraag hoe ik dit in het specificatie document moest interpreteren.

Groet,
Arnold

Michiel Verhoef

Een support issue wil alleen maar zeggen dat we bijhouden welke vragen er binnen komen en de antwoorden die er op gegeven worden. Als een vraag vaker voorkomt kunnen we het antwoord bijvoorbeeld in een best practices ed. opnemen.

Het kan natuurlijk wel dat er een verduidelijking van een standaard uit voortkomt, dan wordt het issue een Erratum.

 

Michiel Verhoef

In de specificaties van de 1.1.2 versie van de Zaak- Documentservices staat in een toelichting onderaan pagina 50:

‘Verplicht gedefinieerd’ betekent hier dat de CMIS-property aanwezig moet zijn in het DMS. Verplicht heeft daarmee dus een andere betekenis dan bij de berichtdefinities, waar verplicht betekent: ‘Aanwezig in berichten gevuld met een geldige waarde’
(zie ook de bijlage voor een schermafdruk).

Persoonlijk vind ik de kardinaliteit van bijlage B verwarrend omdat deze alleen over de aanwezigheid van het attribuut in het DMS gaan en niet over de vulling ervan. Met name van de optionele attributen (die dus niet verplicht gedefinieerd zijn) is niet duidelijk of en hoe die dan eventueel opgeslagen moeten worden wanneer het attribuut niet als CMIS property in het DMS is opgenomen. Bijvoorbeeld de Zaaktype-omschrijving. Dit gegeven is verplicht voor een ZAAK volgens het RGBZ. In het creeerZaak bericht echter niet en ook in het voegZaakdocumentToe bericht is dit gegeven optioneel. Het kan dus meegestuurd worden maar mogelijk niet opgeslagen worden in het DMS.

Een duidelijkere specificatie zou zijn wanneer attributen die gebruikt moeten kunnen worden in bijvoorbeeld zoekopdrachten alle verplicht gedefinieerd zijn en is de kardinaliteit van de vulling ervan synchroon aan die van die van de berichten. Helaas is dit echter nog niet zo en geldt vooralsnog het citaat wat aan het begin van deze reactie staat.

 

 

Bijlage

quote_zds.jpg