Koppeling Squit-JOIN zorgt ervoor dat de zaakomschrijving wordt afgekapt na 80 karakters

5 reacties / 0 nieuw
Mirjam Urban
Koppeling Squit-JOIN zorgt ervoor dat de zaakomschrijving wordt afgekapt na 80 karakters

Wij hebben een koppeling tussen ons zaaksysteem JOIN en ons vergunningensysteem Squit. Beide systemen hebben een veld zaakomschrijving van 250 karakters. Wij zijn een samenwerkingsorganisatie van 3 gemeenten waarvan 1 van de gemeenten een fusie gemeente is. Met andere woorden er zijn meerdere deel gemeente aanwezig.

De koppeling is ingericht naar aanleiding van de KING standaarden, dit schrijft een zaakomschrijvingsveld voor met een lengte van 80 karakters. Dit is niet voldoende, de omschrijvingen worden nu afgekapt.

Hierbij het wijzigingsverzoek om het zaakomschrijvingsveld te vergroten tot 250 karakters. bijgaand voorbeelden van omschrijvingen die worden afgekapt. Let wel dit veld wordt ook meegenomen in sjablonen, moeten daar dus compleet worden gemaakt en het levert dus niet alleen bij zoeken een probleem op maar ook tijdens het verwerken van de zaken!

Mirjam Urban

Issue Manager

Van deze vraag is support issue 489987 aangemaakt

Michiel Verhoef

Het veld zaakomschrijving is afkomstig uit het RGBZ, het informatiemodel Zaken en is inderdaad slechts 80 tekens lang. Als ik de voorbeelden zie is dit inderdaad veel te kort.

Aangezien dit bij de ZDS 1.1 versie van de standaard speelt heb ik twee wijzigingsverzoeken ingediend: een voor het RGBZ en een voor StUF ZKN .

Ervanuitgaande dat in ieder geval de StUF Expertgroep met dit voorstel akkoord gaat zou deze wijziging dan met de patch van StUF ZKN van aanstaande juli meegenomen moeten kunnen worden.

Mark Paanakker

Let op! Indien dit in de patch van StUF-ZKN wordt meegenomen moeten alle applicaties betrokken bij de gemeente (of de samenwerkingsorganisatie) tegelijkertijd worden geupdate. Dit is een niet backward compatible aanpassing. Een applicatie die nog met de huidige patchversie werkt zou een omschrijving van meer dan 80 karakters mogen afkeuren.

Arjan Kloosterboer

Deze discussie loopt nu op drie plaatsen. Dat is niet handig. Het gaat hier over de lengte van een attribuutsoort in het RGBZ. Het discussieplatform over het RGBZ is dan ook de meest geeigende plek. Graag daar de discussie verder voeren.