Meerdere elementen in genereerZaakIdentificatie_Di02 bericht

1 bericht / 0 nieuw
John Rooijakkers
Meerdere elementen in genereerZaakIdentificatie_Di02 bericht

In de ZS-DMS standaard(versie 1.1) staat het volgende bij het genereerZaakIdentificatie_Di02 bericht:

Het ZS dient als reactie op het inkomende bericht met functie “genereerZaakidentificatie” te antwoorden met een vrij bericht (Du02). Ook in dit bericht is het stuurgegeven ‘functie’ gevuld met de waarde “genereerZaakidentificatie”. Na de stuurgegevens volgt een element zaak met attribuut StUF:entiteittype="ZAK". Binnen zaak is één verplicht element opgenomen, namelijk de zaakidentificatie. Tot deze specificatie behoren ook een aantal XML schema’s waarin dit vrije bericht exact gespecificeerd is.

Hieruit blijkt niet eenduidig of er naast het verplichte element zaakidentificatie ook andere optionele elementen toegestaan in het bericht. Bij een implementatie ontvangen wij het volgende bericht:

<ns2:genereerZaakIdentificatie_Du02 xmlns:ns2="…">

               <ns2:stuurgegevens>

                              …

               </ns2:stuurgegevens>

               <ns2:zaak ns1:entiteittype="ZAK" ns1:functie="entiteit">

                              <ns2:identificatie>0114ESUITE437562019</ns2:identificatie>

                              <ns1:tijdstipRegistratie xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>

               </ns2:zaak>

</ns2:genereerZaakIdentificatie_Du02>

Vraag: is het toegestaan om naast het element zaakidentificatie ook andere optionele elementen op te nemen in het bericht.