TijdvakGeldigheid in geefBesluitdetails niet correct gemapped

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
TijdvakGeldigheid in geefBesluitdetails niet correct gemapped

In het bericht geefBesluitdetails is antwoord . object . tijdvakGeldigheid opgenomen als verplicht en is dit gemapped op respectievelijk Besluittype.datumBeginGeldigheid en Besluittype.datumEindgeldigheid.

In de KeuzenverStUFfing RGBZ staat echter het volgende:

“Het objecttype BESLUIT wordt geïmplementeerd als het StUF-entiteittype BSL en het objecttype BESLUITTYPE wordt geïmplementeerd als het StUF-entiteittype BST. De relatiesoort BESLUIT.is van.BESLUITTYPE wordt platgeslagen door binnen vraag- en antwoordberichten van BSL alle attributen van BESLUITTYPE op te nemen met uitzondering van ingangsdatum geldigheid en einddatum geldigheid. Binnen de BSL-kennisgeving  wordt alleen het attribuut besluittype-omschrijving opgenomen. Alleen voor het element omschrijving van BESLUITTYPE is binnen BESLUIT formele historie gedefinieerd. Voor de overige elementen van BESLUITTYPE is binnen BESLUIT geen historie gedefinieerd. Deze historie dient te worden opgevraagd door middel van berichten voor BESLUITTYPE. De relatiesoort BESLUITTYPE.heeft.BESLUITen wordt niet geïmplementeerd."

De hierboven beschreven mapping is dus niet correct. Voorstel is om in het bericht GeefBesluitdetails het volgende aan te passen:

  • tijdvakGeldigheid en de onderliggende elementen is niet meer verplicht
  • tijdvakGeldigheid wordt niet meer gemapt op Besluittype.datumBeginGeldigheid en Besluittype.datumEindgeldigheid.

Graag uw reactie.

Frank Samwel

Het is voor mij vreemd (vermoedelijk niet gewenst) dat er een element (n.l. tijdvakgeldigheid) in de geefBesluitdetails zit die niet in voegBesluitToe zit (althans niet volgens specificatiedocument).

Het is denk ik ook niet correct gereserveerd StUF-element tijdvakGeldigheid te herdefinieren, zoals nu gedaan is.