Verplaatsen van een document.

3 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Verplaatsen van een document.

Ik ben op zoek naar de standaard werkwijze om een document te verplaatsen van de ene naar de andere zaak.

Wat is hiervoor de werkwijze in ZS-DMS koppelvlak versie 1.1 ?

En wat is de werkwijze in ZS-DMS koppelvlak versie 1.2 ?
 

Michiel Verhoef

Hallo John,

Zoals eerder al besproken was ik even uit de running. Vandaar mijn verlate reactie.

Van deze vraag is issue 489836 aangemaakt.

Michiel Verhoef

In geen van beide versie van de standaard is dit expliciet beschreven.

Voor ZDS 1.2 zou je achtereenvolgens de service #16 koppelZaakdocumentAanZaak en #17 ontkoppelZaakdocument kunnen toepassen. Hiermee wordt het document eerst aan de nieuwe zaak gekoppeld en vervolgens losgekoppeld van de oude zaak.

Jammer genoeg is de service #17 ontkoppelZaakdocument pas sinds ZDS 1.2 in de Zaak- Documentservices opgenomen en staat deze service nog niet beschreven in ZDS 1.1.  De in ZDS 1.2 beschreven CMIS operaties om deze service in te vullen zijn echter wel onderdeel van ZDS 1.1. Het StUF bericht ontkoppelZaakdocument_Di02 is gebaseerd op een edcLk02 bericht. Wanneer een standaard edcLk02 bericht volgens de beschrijving uit ZDS 1.2 gevulden gebruikt wordt kan deze service nagebootst worden natuurlijk.