ZDS specificatie VoegZaakdocumentToe resulteert in 2 versies van het document in DMS

2 reacties / 0 nieuw
Joeri Bekker
ZDS specificatie VoegZaakdocumentToe resulteert in 2 versies van het document in DMS

Op pagina 69/70 van ZDS 1.2 staan de CMIS operaties beschreven voor de service VoegZaakdocumentToe. Hierin staat onder elkaar:

  • createDocument
  • setContentStream

Dit leidt er toe dat bij het aanroepen van createDocument, het (lege) document in het DMS versie 1.0 krijgt (dit is een intern versienummer, het gaat hier niet om het zsdms:documentversie). Bij het aanroepen van setContentStream, krijgt het document in het DMS versie 1.1.

Dit kan worden voorkomen door de content stream mee te geven aan createDocument. Het is dan 1 CMIS operatie en dit leidt tot een document met versie 1.0.

Dit issue kan wellicht specifiek voor Alfresco gelden (alleen daarmee getest) maar aangezien er gebruik gemaakt wordt van CMIS operaties, zou dit bij andere DMSen ook kunnen gelden.

Op zich is het geen probleem - het is een intern versienummer - maar ik wilde deze observatie even delen.

Michiel Verhoef

De beschreven CMIS operaties zijn niet verplicht voor de DSC om te gebruiken, de provider moet ze echter wel ondersteunen zodat de DSC ze eventueel kan gebruiken.

Teug naar het voorstel: Op zich vind ik het voorstel om de document inhoud mee te geven aan de operatie createDocument een goede.

Ik heb ONV489857 hiervan aangemaakt.