'fin0310_msg_totaal.xsd' ontbreekt

2 reacties / 0 nieuw
Robert Melskens
'fin0310_msg_totaal.xsd' ontbreekt

Probleem
Het is de gewoonte om in de root van een sectormodel een totaal schema te plaatsen met daarin alle msg schema's van het sectormodel. Binnen het sectormodel StUF-FIN 3.10 ontbreekt dit echter.

Oplossing
Voeg het schema toe.

Michiel Verhoef

Het fin0310_msg_totaal.xsd schema is inmiddels gemaakt en toegevoegd aan de zipfile met schema's en via de community op te halen.