Foutief Foutbericht fo02 wanneer geen natuurlijke persoon gevonden wordt

2 reacties / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Foutief Foutbericht fo02 wanneer geen natuurlijke persoon gevonden wordt

Samengevat op basis van een mailwisseling tussen Roel en Robert: In de Prefill Services (PRS) standaard staat in paragraaf 5.2.4: "Als er op basis van het BSN in het vraagbericht geen object NatuurlijkPersoon wordt gevonden wordt de serviceconsumer, hiervan op de hoogte gebracht middels een StUF foutbericht: Fo02”" In de StUF standaard (p 97) staat echter: "Als er geen enkele melding of object in het antwoordbericht kan worden opgenomen, dan wordt een antwoordbericht met de elementen  en  als respons gezonden." Aangezien de StUF standaard prevaleert boven de PRS standaard betekent dit dat in de PRS standaard een fout staat. Er moet geen fo02 foutbericht gestuurd worden maar een leeg antwoord bericht.

Roel de Bruin

Voor deze correctie is ook een aanpassing van de schema’s nodig. Op blz. 97 van de StUF specificaties staat: “Als er geen enkele melding of object in het antwoordbericht kan worden opgenomen, dan wordt een antwoordbericht met de elementen  en  als respons gezonden.” In dat geval is het element BG:antwoord dus niet in het antwoordbericht opgenomen. Op dit moment is in de schema’s dit element echter verplicht. Die moet, gezien bovenstaande, optioneel worden.