Inhoudelijke criteria conceptstandaard Melding openbare ruimte (ODS)

8 reacties / 0 nieuw
Sander Bakker
Inhoudelijke criteria conceptstandaard Melding openbare ruimte (ODS)

In de praktijkbeproeving Open Data Standaarden (ODS) ( https://www.da2020.nl/ondersteuningsmiddelen/praktijkbeproeving-open-dat...) worden met gemeenten gestandaardiseerde sets aan gegevens ontwikkeld met als doel deze gegevens gestructureerd te kunnen publiceren om ervaringen met dit proces op te halen en te delen. De selectie van de onderwerpen is afkomstig van de High Value Data Lijst.

Het conceptresultaat voor het onderwerp Melding openbare ruimte (MOR)  is het ingevoegde bestand waarin de inhoudelijke criteria voor deze conceptstandaard worden beschreven. Graag ontvangen wij uw reactie hierop. Reageren kan tot en met 15 november op dit platform.

Voor vragen kunt u contact opnemen met sander.bakker@kinggemeenten.nl

Barend Sneller

zaaknummer: niet alle meldingen hoeven tot een zaak te leiden, of is het gevolg hiervan dat je alleen meldingen wil zien die een zaak zijn geworden, sommige gemeenten stellen dat een melding helemaal geen zaak is.Dus waarom verplicht?

zaaktype: dat is dan altijd een MOR toch? Dus waarom niet verplicht

einddatum: als de melding niet voor de gemeente is maar voor het waterschap of onduidelijk is, is er ook geen einddatum, dus waarom verplicht

BAGid: moet je niet willen, BGT id zou nog logischer zijn, omdat het een openbare locatie betreft, maar een BAG id is alleen van adressen of panden, wat moet je daar mee ikv MOR? Ook uit privacy gevoeligheid daardoor meteen geen Open data meer, niet verplicht stellen cq eruit halen. Adres gegevens moet wel duidelijk worden voor melder dat dit opendata gaat worden. Volgens mij moet je dat hele setje hier uithalen scheelt hoop privacy problemen en is ook helemaal niet interessant voor analyses, opendata en hergebruik. Locatie wel, maar niet het adres van de melder.

XY: Tja ls je stelt dat de lat/lon verplicht is, waarom dit dan niet, en waarom twee keer vragen? dus of lat/lon of XY, maar inderdaad wel verplicht!

Eric Oosterom

Hoe verhoudt ODS-Melding openbare ruimte zich tot de door Stichting RIONED en CROW ontwikkelde registratie- en uitwisselingsmethodiek SUF-MELD voor BOR-domeinen zoals riolering, wegen, groen? Zie www.riool.net/sufmeld. Ik kom graag in contact voor afstemming.

Hester Torn
  • Volgens mij is het afhankelijk van het gebruikte platform wenselijk om ofwel LAT/LON of X/Y te kiezen (i.v.m. visualisatie). Daarom zou ik ervoor kiezen om beide op te nemen in de dataset en tenminste één ervan verplicht, alleen is dan de vraag welke van de twee. Voor stimuleren van hergebruik is het wellicht zelfs wenselijk allebei verplicht op te nemen, maar dat betekent meerwerk (en de vraag wat dat dan vervolgens oplevert). NB: deze discussie is volgens mij eentje die voor bijna alle (ruimtelijke) datasets geldt.
  • In de metadata staat 'contactpersoon' als verplicht, maar contact kan ook via een algemener kanaal gaan dan via een persoon. Waarom dan niet 'contact' of 'contactgegevens' als metadata?
  • Ik sluit me aan bij Barend voor wat betreft de opmerking over BABid + denk dat het verstandig is ook een toets te doen op de ODS die nu zijn gepubliceerd aan privacywetgeving in het algemeen.
Nol Witte

"Volgens mij is het afhankelijk van het gebruikte platform wenselijk om ofwel LAT/LON of X/Y te kiezen (i.v.m. visualisatie). Daarom zou ik ervoor kiezen om beide op te nemen in de dataset en tenminste één ervan verplicht, alleen is dan de vraag welke van de twee. Voor stimuleren van hergebruik is het wellicht zelfs wenselijk allebei verplicht op te nemen, maar dat betekent meerwerk (en de vraag wat dat dan vervolgens oplevert). NB: deze discussie is volgens mij eentje die voor bijna alle (ruimtelijke) datasets geldt."

Ik wil graag pleiten voor X/Y (op basis van RD) verplicht en LAT/LON als facultatief. Hergebruik van dit soort informatie zal louter binnen Nederland plaats vinden dus waarom focussen op LAT/LON?

Nol Witte

"In de metadata staat 'contactpersoon' als verplicht, maar contact kan ook via een algemener kanaal gaan dan via een persoon. Waarom dan niet 'contact' of 'contactgegevens' als metadata?"

Mee eens! Ook in het kader van de privacybescherming van de behandelend ambtenaar.

Nol Witte

"zaaktype: dat is dan altijd een MOR toch? Dus waarom niet verplicht"

Ik zie een milieuklacht ook als MOR melding. In veel gevallen zullen deze (indien zaakgericht afgehandeld) onder verschillende zaaktypes worden afgedaan.

Of het interessante informatie is om het zaaktype op te nemen, is een andere vraag. Ik zie niet direct waarom dat nodig is. Wellicht om het makkelijker te maken om de melding in verschillende backofficesystemen terug te vinden...?

Nol Witte

We hebben hier een exportroutine gemaakt om deze open dataset geautomatiseerd te kunnen aanmaken op basis van onze VTH-applicatie. Dat werkt op zich goed. Wel twijfelen we of we de dataset zomaar online kunnen zetten:

* In sommige gevallen staan persoonsgegevens in de zaakomschrijving (dat is niet conform de werkafspraak, maar goed: kan dus gebeuren).

* Waarneemlocatie van de hinder levert staatnaam/huisnummer/plaats en daarmee x/y. Dat is echter bij dit soort meldingen vaak het huisadres van de melder (bijvoorbeeld bij stankoverlast). Vraag is of dit spoort met de AVG/privacy (zie ook de opmerking hierover van Barend).

Desgewenst is een dataset voor verdere analyse beschikbaar.