Betekenis materiële en formele historie in RGBZ 2.0 Deel 2

2 reacties / 0 nieuw
Mark Paanakker
Betekenis materiële en formele historie in RGBZ 2.0 Deel 2

Ik ben momenteel het RGBZ op detail aan het doorspitten en kom de volgende situaties tegen:

Binnen 1 entiteit (ZAAK) zijn in deel 2 de attributen gedefinieerd met allerlei verschillende invullingen voor de indicatie materiële/formele historie:

Naam attribuut Indicatie materiële historie Indicatie formele historie
Bronorganisatie Nee  Nee 
Omschrijving Ja Ja
Einddatum Nee Ja
Archiefstatus Ja Nee

Nu kan ik historie op een record op nemen maar hoe stellen jullie het voor om al deze verschillende combinaties van historie vastlegging in een record op te nemen?

Hiernaast is de vraag hoe moet dit in een StUF bericht worden vertaald, bij een mutatie op bijvoorbeeld 'Omschrijving' en 'Archiefstatus' is dit niet meer in 1 mutatie op te nemen (archiefstatus heeft geen formele historie). Moet dit dan met 2 berichten worden verstuurd? bericht 1: wijziging omschrijving met opbouw van materiële en formele historie en dan bericht 2: wijzing archiefstatus met alleen opbouw van materiële historie.

Arjan Kloosterboer

@Mark, op je bovenstaande vraag zijn nog geen reacties geplaatst. Het tweede deel van je vraag, hoe je dit in een StUF-bericht doet, kun je het beste op het StUF-ZKN-discussieforum plaatsen. Als je vraag nog actueel is.

V.w.b. het eerste deel van je vraag, daarvoor zijn vele wegen die naar Rome leiden. Het is maar net hoe je het in de database wil implementeren. Het meest recht toe recht aan is voor elke (tegelijkertijd doorgevoerde) wijziging van één of meer waarden van een object, een nieuw record in je database opnemen, met alle actuele waarden. En daarbij opnemen wat de materiele historiedatum is van deze wijziging (indien dit voor één of meer van de gewijzigde attributen van toepassing is; zo niet: dan de materiele historiedatum overnemen van het voorgaande record) en op welke datum/tijd de wijziging is doorgevoerd (in de database). Indien voor de gewijzigde attributen materiele noch formele historie van toepassing is, dan volstaat het updaten van het laatst vastgelegde record. Desgewenst kan uit deze vastlegging materiele en formele historie voor attribuutwaarden afgeleid worden, door te kijken naar de verschillen tussen twee records en naar de specificaties van materiele en formele historie in het informatiemodel v.w.b. gewijzigde waarden.