Betrokkene (bij zaak) met andere handelsnaam dan primaire handelsnaam

2 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Betrokkene (bij zaak) met andere handelsnaam dan primaire handelsnaam

Gemeld door S.W. van den Deijssel van gemeente Waalwijk.
Waalwijk werkt sinds begin dit jaar met het NHR. Ze werken sinds een paar jaar digitaal en zaaksgewijs, m.a.w. het archief begint steeds digitaler te worden. Nu lopen ze tegen het volgende probleem aan.
Er zijn bedrijven die op één vestigingsnummer meerdere handelsnamen hebben. Na het importeren van de gegevens uit het NHR kunnen ze de handelsnaam niet meer kiezen. Het zaaksysteem neemt de 'primaire' handelsnaam van de vestiging over en kent de andere handelsnamen niet.

Stel, ze hebben een brief gekregen van 'Easy Langstraat Notarissen'. Deze brief is de start van een zaak. Ze hebben de gegevens van dit bedrijf uit het NHR opgehaald. Deze vestiging heeft drie handelsnamen: 'Easy Langstraat Notarissen', 'Langstraat Notarissen' en 'Meewis Notarissen B.V.'. Zowel de statutaire naam als de eerste handelsnaam in het NHR is 'Meewis Notarissen B.V.'. Deze wordt overgenomen in het systeem. Ze kunnen niet kiezen om een andere handelsnaam in de zaak te registreren. Als ze nu gaan zoeken naar 'Easy Langstraat Notarissen', krijgen ze geen resultaat.

Is dit probleem bij KING bekend en is er een oplossing?
 

 

 

Arjan Kloosterboer

In relatie tot het RGBZ lijkt het mij dat dit probleem twee oorzaken heeft.

In RGBZ 1.0 is de BETROKKENE zijnde een VESTIGING niet uitgewerkt, wel VESTIGING VAN ZAAKBEHANDELENDE ORGANISATIE. Deze kent de attribuutsoort Handelsnaam waarvan de waarde slechts één keer kan voorkomen. Logischerwijs is dit de primaire handelsnaam van de vestiging. Andere handelsnamen van dezelfde vestiging maken dus geen deel uit van het RGBZ. In RGBZ 2.0 is dit verbeterd. Daarin is de groepattribuutsoort Handelsnamen opgenomen, oftewel alle handelsnamen. Maar dat lost m.i. het geschetste probleem niet op.

Als bijvoorbeeld een vestiging als initiator aan een zaak gerelateerd wordt, dan moet duidelijk zijn onder welke handelsnaam die vestiging die zaak aanhangig heeft gemaakt bij de gemeente. Dat is een kenmerk van de relatie tussen zaak en vestiging (als betrokkene). Want ergens moet je kunnen aangeven welke van de handelsnamen van een vestiging gebruikt wordt bij die specifieke zaak. We hebben dan m.i. bij die relatie (relatieklasse ROL) een extra attribuut nodig.

Ik stel het volgende voor te wijzigen in het RGBZ (2.0):
1) Toevoegen van de attribuutsoort 'Afwijkende handelsnaam' aan de relatieklasse ROL, naar analogie van 'Afwijkend correspondentieadres'.   
2) De groepattribuutsoort Handelsnamen bij VESTIGNG zijnde BETROKKENE te vervangen door de attribuutsoort Handelsnaam, zijnde de primaire handelsnaam. Voor het RGBZ volstaat v.w.b. de vestiging de primaire handelsnaam. Eventuele andere handelsnamen die in specifieke zaken gebruikt worden, kunnen met het eerste voorstel verwerkt worden.

Redmine-issue #470278.