Documentformaat

4 reacties / 0 nieuw
John Rooijakkers
Documentformaat

Het element documentformaat (onder ZAK/ZAKDOC/DOC) is vanuit de RGBZ definities 10 lang. Echter doelt de beschrijving van dit element ook op MIME-types, en MIME-types kunnen langer zijn dan 10 karakters.

Indien in bepaalde situaties blijkt dat een extensie niet voldoende is maar het feitelijke MIME-type nodig is, dan is het wenselijk om het MIME-type als element in het leven roepen onder de DOC entiteit.

Ellen Debats

In de toelichting van het RGBZ 1.0 staat dat het hier gaat om het bestandsoort van het enkelvoudig document, zoals ‘pdf’, ‘odf’, ‘xml’, ‘gml’, etc. Wanneer ik kijk naar standaarden overheid .nl dan staat daar het volgende gedefinieerd over het format:

dcterms:format

Term name: format

Label: Formaat

Type: Eigenschap

Definitie: Digitale vorm van het informatieobject.

Doel: Mogelijk maken voor de burger om informatieobjecten te selecteren van een bepaald formaat. Het formaat kan worden gebruikt voor het aangeven van de vereiste software, hardware of andere voorzieningen voor het tonen of gebruiken van het informatieobject. 

Toelichting: Het formaat kan worden gebruikt voor het aangeven van de vereiste software, hardware of andere voorzieningen voor het tonen of gebruiken van een informatieobject. 

Verplichting: Optioneel

Beheerder: The Dublin Core® Metadata Initiative (zie: http://www.dublincore.org)

Bron: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-format

Niet te verwarren met:
dcterms:type Format verwijst naar het (digitale) formaat van het informatieobject, type beschrijft de categorie van de informatie zelf, bijv. notulen, jaarverslag, personeelsadvertentie. dcterms:hasFormat HasFormat verwijst naar een ander informatieobject dat dezelfde informatie bevat, maar in een ander formaat. 

Wijze van coderen: dcterms:IMT 

Het documentformaat is meer dan de bestandsoort .pdf of .ppt volgens bovenstaande gegevens. En hieruit kan afgeleid worden dat het formaat AN10 voor de attribuutsoort documentformaat inderdaad ontoereikend lijkt te zijn.

Anoniem

Het documentformaat wordt AN85 i.p.v. AN10. Dit moet voldoende zijn voor het vastgleggen van alle te onderscheiden mime types.
En hiermee volgen we de (inter)nationale standaard voor documentformaat.

Arjan Kloosterboer

Bovengenoemd wijzigingsvoorstel is verwerkt in patch 6 van StUF-ZKN dd. 1-1-2011. Helaas is RGBZ 1.0 daarop niet aangepast. Dit herstellen we in de eerstvolgende patch van RGBZ 1.0. In RGBZ 2.0 is hiermee al rekening gehouden.