Document/Procesinformatie in RGBZ

1 bericht / 0 nieuw
Michiel Verhoef
Document/Procesinformatie in RGBZ

In het groeiende gebruik van RGBZ in de praktijk van het berichtenverkeer, onder andere door de Zaak- Documentservices (ZDS), wordt duidelijk dat operationele gegevens over documenten niet kunnen worden opgenomen in de berichten. Bijvoorbeeld de gegevens zoals de CMIS document versioning properties (http://docs.oasis-open.org/cmis/CMIS/v1.0/cd04/cmis-spec-v1.0.html#_Toc2...)

Met name in de StUF documentservices (onderdeel van de Zaak- Documentservices standaard) komen steeds vaker vragen binnen of deze gegevens niet opgenomen kunnen worden in de Zaak- Documentservices. Dit is echter niet mogelijk omdat deze gegevens niet opgenomen zijn in het RGBZ en daarmee niet in StUF ZKN. Het is dan niet mogelijk om een deel van de voor het bewerken of opvragen van een document verplichte gegevens door te geven of op te vragen via StUF berichten. Weliswaar is het mogelijk om hiervoor de extraElementen te gebruiken maar voor de standaardisatie is het beter deze gegevens (wanneer ze toch nodig blijken te zijn) op te nemen in het informatiemodel zodat deze ook eenduidig verwerkt en opgevraagd kunnen worden.

Om tegemoet te komen aan de vraag vanuit gemeenten en de toepasbaarheid van het RGBZ te vergroten zou ik ervoor willen pleiten omĀ  op korte termijn te onderzoeken of en zo ja welke proces-gerelateerde gegevens toegevoegd kunnen worden aan het RGBZ (in ieder geval 2.0). Startpunt zouden de genoemde CMIS properties kunnen zijn.