Doorlooptijd van behandeltermijnen

2 reacties / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Doorlooptijd van behandeltermijnen

Zowel in het RGBZ als in het ImZTC komen attributen voor waarmee de tijdsduur van een behandeltermijn aangegeven kan worden: 'Doorlooptijd behandeling' en 'Servicenorm behandeling' bij het Zaaktype en 'Doorlooptijd status' bij Statustype. In RGBZ 1.0 (anno 2010) zijn deze termijnen gesteld in werkbare dagen. In het ImZTC (anno 2013) zijn deze gesteld in kalenderdagen. De reden om deze wijziging (t.o.v. het RGBZ 1.0) door te voeren is de AWB waar men het bijvoorbeeld heeft over een termijn van 6 weken (of 42 dagen). Het ligt in de bedoeling om deze wijziging ook door te voeren in de naderende versie 2.0 van het RGBZ. Een gebruiker van de ZTC meldde evenwel dat zij grote behoefte heeft om een doorlooptijd (ook) in werkbare dagen te kunnen specificeren. Als voorbeeld wordt genoemd een zaaktype ‘Informatievraag behandelen’ voor het KCC. E-mail moet daarmee binnen 3 werkdagen afgehandeld zijn. Soms beslaat dat 5 kalenderdagen (als er een weekend tussen zit), soms drie kalenderdagen. Met (alleen) een doorlooptijd in kalenderdagen is deze doorlooptijd niet te specificeren. Hoe hiermee om te gaan? Het meest ultieme alternatief is om per doorlooptijd aan te kunnen geven wat de eenheid is: werkdagen, kalenderdagen, weken, maanden of jaren. Dat zou een nieuw attribuut in zowel RGBZ als ImZTC betekenen. Hoe reeel is het doorvoeren van deze wijzigjng?

Rob van Tiel

Het doorvoeren van deze wijziging is erg nuttig en ook wenselijk. Wij kunnen ons als Roxit dan ook prima vinden in het voorstel om in de RGBZ de eenheid mee te modelleren. Ten aanzien van de mee te nemen eenheden als waardelijst het volgende: over de eenheden werkdagen en kalenderdagen is uiteraard geen discussie; het aantal weken is echter altijd eenduidig uit te drukken in een aantal kalenderdagen, dus die voegt in het rijtje niets toe en mag er wat ons betreft uit. De eenheden maanden en jaren zijn niet eenduidig te modelleren met een vast aantal kalenderdagen, dus het heeft zeker zin om die als eenheid mee te nemen.