Dubbele mnemonics BTR en STA

2 reacties / 0 nieuw
Joris Wit
Dubbele mnemonics BTR en STA

Het is me opgevallen dat in het RSGB en in RGBZ de mnemonic BTR word gebruikt voor respectievelijk "Benoemd terrein" en "Betrokkene". Dit geldt ook voor STA; dit betekent "Standplaats" en "Status". Zou het niet beter zijn om dit in het kader van GEMMA dit uniek te houden over alle sectormodellen heen.

Arjan Kloosterboer

De mnemonic betreft de naam van het entiteittype zoals dat in het desbetreffende StUF-sectormodel opgenomen is op basis van het desbetreffende objecttype in het informatiemodel. Er is in StUF een prima systematiek om unieke entiteitnamen te verkrjgen, ook bij gebruik van meerdere StUF-sectormodellen door elkaar, bijvoorbeeld bij het importeren van entiteiten uit het ene sectormodel in een ander sectormodel. De naam van een (geimporteerde) entiteit wordt altijd vergezeld door de naam van het desbetreffende StUF-sectormodel, de zgn. name-space. De combinatie van name-space en mnemonic maakt de entiteitnaam uniek. In combinatie met de regel dat binnen een (StUF-)sectormodel elke mnemonic uniek dient te zijn, verschaft dit een goed beheersbaar en hanteerbaar kader voor het bepalen van mnemonics.

Het over alle informatie- cq. sectormodellen heen uniek willen maken en houden van entiteit-mnemonics is niet te doen. Er zijn immers diverse partijen die sectormodellen opstellen en beheren. Dat zou intensieve coordinatie en gezochte mnemonics met zich meebrengen. En daar kiezen we (KING) bewust niet voor.