EDC: metaelement 'bestandsgrootte'

3 reacties / 0 nieuw
Anoniem
EDC: metaelement 'bestandsgrootte'

Volgens de webrichtlijnen wordt er gesteld dat bij te downloaden documenten vanaf een website getoond moet worden wat de bestandsgrootte is.

Doordat bestandsgrootte geen metadata element is onder EDC is deze waarde niet met een antwoordbericht op te halen zonder dat de documentinhoud zelf wordt opgehaald.

Het is wel wenselijk dit te kunnen doen.

Voorstel is om een (antwoord)element te definiëren om deze waarde in een antwoordberichten waarin een EDC entiteit voorkomt terug te kunnen geven.

Anoniem

Het klopt dat 'bestandsgrootte' nu geen attribuut van een Enkelvoudig document is. Er zijn mijns inziens twee manieren om hierin te voorzien:

1) niet opnemen in het RGBZ en beschouwen als afleidbaar gegeven en derhalve wel opnemen in StUF-Zaken. Voorwaarde is dat applicaties die een desbetreffend StUF-bericht versturen dit gegeven daadwerkelijk kunnen afleiden.

2) wel opnemen in het RGBZ en dientengevolge ook in StUF-Zaken. Reden hiervoor kan zijn dat dit gegeven tot de standaardset aan document-metadata behoort. Dit wordt momenteel onderzocht met het oog op afstemming op een zgn. 'Toepassingsprofiel metagegevens gemeenten' in overleg met 'de archiefwereld'.

Zie verder de discussies van de Werkgroep doorontwikkeling RGBZ (http://www.kinggemeenten.nl/gemma/gegevens-en-berichten-(stuf)/forums/rgbz/1505-Werkgroep-Doorontwikkeling-RGBZ).

Anoniem

Beoogd is het attribuut Bestandsomvang in het RGBZ bij ENKELVOUDIG INFORMATIEOBJECT op te nemen. Zie verder par. 2.2.3 in conceptversie 0.2 van het Wijzigingsvoorstel op RGBZ 1.0 (http://www.kinggemeenten.nl/media/537118/RGBZ%20Wijzigingsvoorstel%200_2...).