Relatie zaaktype - documenttype en zaaktype - besluittype

3 reacties / 0 nieuw
Rudy Kaptein
Relatie zaaktype - documenttype en zaaktype - besluittype

Waarom is er voor gekozen om alleen tussen statustype en zaaktype de relatie 'is van zaaktype' op te nemen en dit niet te doen tussen besluittype en zaaktype en tussen documenttype en zaaktype?

Ellen Debats

Zaken van eenzelfde zaaktype doorlopen alle dezelfde statussen. Door middel van de relatie “Statustype is van Zaaktype” worden de statussen benoemd bij het desbetreffende zaaktype. Voor de informatieverstrekking over de voortgang van de zaak is het van belang te weten welke statussen de zaak heeft doorlopen en welke nog doorlopen moeten worden. Daarvoor is relatie “Statustype is van Zaaktype” nodig.

Volgens mij is het in het kader van de gegevensuitwisseling over zaken niet nodig te weten wat de relatie is tussen besluittype en zaaktype respectievelijk documenttype en zaaktype. Daarom zijn deze relaties niet opgenomen.

Anoniem

Andere redenen om alleen deze relatie op te nemen en niet andere relaties tussen 'type-objecten' is de volgende. Uitgangspunt is dat het RGBZ operationele informatie bevat, geen stuurgegevens. Het zijn juist 'type-objecten' en bijbehorende gegevens die als stuurgegevens voor de behandeling van zaken gebruikt worden. het RSGB is alleen geinteresseerd in de uitkomst van die sturing. De relatie tussen zaaktype en statustype is juist wel opgenomen omdat dit het mogelijk maakt om betrokkenen bij een zaak informatie te kunnen verstrekken over toekomstig te bereiken statussen. Bij de andere voorgestelde relaties is van een dergelijke informatiebehoefte geen sprake. Vandaar.