Unieke aanduiding MEDEWERKER i.c.m. kardinaliteit Functie en Relatiesoort MEDEWERKER hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID

2 reacties / 0 nieuw
Ronald Jobse
Unieke aanduiding MEDEWERKER i.c.m. kardinaliteit Functie en Relatiesoort MEDEWERKER hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID

Kardinaliteit van attribuutsoort MEDEWERKER.Functie is 0-1. Kardinaliteit van de relatiesoort MEDEWERKER hoort bij ORGANISATORISCHE EENHEID is 0-1. Zowel attribuutsoort als relatiesoort zijn onderdeel van de unieke aanduiding van MEDEWERKER. Ik zou verwachten dat de kardinaliteit dan 1-1 zou moeten zijn. Klopt dat?

 

Anoniem

Klopt. Kanrdinaliteit attribuutsoort en relatiesoort "Medewerker hoort bij Organisatie-eenheid" moet 1-1 zijn.