Verwerken nieuwe Selectielijst in ImZTC en RGBZ

1 bericht / 0 nieuw
Arjan Kloosterboer
Verwerken nieuwe Selectielijst in ImZTC en RGBZ

Zeer onlangs is de Selectielijst Gemeenten 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De Selectielijst specificeert de bewaar- en vernietigingstermijnen van archiefbescheiden. De nieuwe Selectielijst is geheel anders van opzet dan de voorgaande. Dit heeft consequenties voor zowel ImZTC als RGBZ. Met het Resultaattype (van een Zaaktype) wordt immers geparametriseerd hoe bewaar- en vernietigingstermijnen van een zaak(dossier) bepaald kunnen worden.

De consequenties zijn onderzocht, o.a. voor het RGBZ. Zie deze discussie voor info en reacties.