voorstel wijziging naamgeving Status en Statustype

2 reacties / 0 nieuw
Anoniem
voorstel wijziging naamgeving Status en Statustype

De naamgeving van de huidige entiteittypen Status en Statustype werken volgens mij verwarrend en worden daardoor niet intuïtief begrepen. Een eerste voorzichtige suggestie: verander de naam Status in Bereikte Statuswaarde. Een zaak die qua afhandeling al een paar fasen gevorderd is "heeft dan meerdere Bereikte statuswaarden" (want de actuele statuswaarde en alle eerder bereikte statuswaarden). Dat klinkt helderder dan de formulering "Eén zaak heeft meerdere Statussen". Een criterium voor de naamgeving zou ook moeten zijn: met welke termen kan het concept Zaakgericht werken goed worden uitgelegd.

 

Anoniem

het objecttype Status kwam al voor in het GFO Zaken. Ik vind de aangedragen argumentatie onvoldoende om de continuiteit in taalgebruik te doorbreken.