Vraag: wat is alfanumeriek

3 reacties / 0 nieuw
Johannes Battjes
Vraag: wat is alfanumeriek

In RGBZ is bij de velden "omschrijving" en "toelichting" sprake van formaten als "Formaat: AN80 Waardenverzameling: alle alfanumerieke tekens".

Wat wordt hier mee bedoeld? Vast niet alfanumeriek in strikte zin want omschrijvingen en toelichtingen moeten ook leestekens bevatten. Specifiek: zijn returns toegestaan?

Dit in verband met problemen in de uitwisseling van deze velden.

Frank Samwel

Het RGBZ omschrijft niet precies wat AN betekent. Het gevolg hiervan is wellicht dat "alles mag". Maar bij veel velden is het echter uitdrukkelijk niet de bedoeling om een return op te nemen. Denk aan veld voornamen van een natuurlijk persoon.

Bij veld omschrijving, met formaat AN80, wordt één regel tekst bedoeld. Hier is het dus niet de "bedoeling" om een return op te nemen.

Bij veld toelichting, met formaat AN1000, worden meerdere regels tekst bedoeld. Hier mag je dus wel een return opnemen.

Arjan Kloosterboer

'Alles mag' is wel wat veel, dan zouden smileys bijvoorbeeld ook kunnen. Bedoeld is, in het algemeen, tekst (letters en cijfers, met diakrieten) met leestekens.

Ik besef me dat we dit in de informatiemodellen onvoldoende specifiek hebben beschreven. Met 'AN' bedoelen we in het algemeen de tekenset ISO10646 (Unicode) zoals toegepast in bijvoorbeeld UTF-8. Voor sommige gegevens is dit nog te ruim. In eerstvolgende versies van informatiemodellen gaan we dat preciezer specificeren.